HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Zasiłek opiekuńczy na dni robocze

zasilek opiekunczy na dni robocze lista plac jezek przemyslaw

Zasiłek opiekuńczy na dni robocze – Rozliczenie na liście płac Uprawnienie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres wskazany w oświadczeniu pracownika. Jeżeli pracownik wnioskował o wypłatę zasiłku za dni robocze to zostanie on wypłacony za te dni, które pracownik wskazał w „Oświadczeniu o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna”, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz drugiego dnia […]