HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Okres wyczekiwania a wynagrodzenie za część miesiąca

okres wyczekiwania na swiadczenie chorobowe jezek przemyslaw

Okres wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych a wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca kalendarzowego   Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: Kompendium Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2020 r. Sposób ustalenia wysokości wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, wynikający z § 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia […]

Pożyczka na cele mieszkaniowe a kryteria socjalne

pozyczka na cele mieszkaniowe fundusz socjalny

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pożyczka na cele mieszkaniowe a badanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej Zgodnie z art. 1 ustawy o ZFŚS Ustawa określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na: finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form […]