HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Forma przekazania informacji PIT-11

forma przekazania informacji podatkowej pit 11

Forma przekazania informacji PIT-11 Art. 39 ust. 1 ustawy o pdof Płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu (…) imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (…). Przepis ten nie określa zasad przekazania tej informacji podatnikom. Ustawodawca wprowadził w nim jedynie wymóg sporządzenia takiej informacji według ustalonego wzoru i przekazania jej podatnikowi. Również przepisy Ordynacji podatkowej oraz przepisy […]