HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Wyrównanie świadczeń chorobowych w raportach ZUS

przeliczenie swiadczen chorobowych

Wyrównanie świadczeń chorobowych w raportach ZUS RSA Począwszy od 9 października 2020 r. obowiązują nowe przepisy i dotyczą pracowników, którym pracodawca: obniżył wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19 oraz wprowadził na podstawie ustawy o COVID-19 mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę. Więcej informacji nt. zmian: https://www.hrkadryiplace.pl/category/zasilki/ Jeżeli na podstawie wniosku ubezpieczonego, dot. przeliczenia podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego, dokonano wypłaty wyrównania, to wysokość […]

Automatyczne wznowienie wpłat do PPK

wznowienie wplat do ppk

Automatyczne wznowienie wpłat do PPK Co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku: podmiot zatrudniający informuje uczestnika PPK, który złożył deklarację o wystąpieniu, o ponownym dokonywaniu wpłat za tego uczestnika. Co 4 lata: począwszy od dnia 01 kwietnia, podmiot zatrudniający dokonuje wpłat za uczestnika PPK, chyba że uczestnik PPK ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając podmiotowi zatrudniającemu deklarację o wystąpieniu. W związku z przewidzianym w ustawie mechanizmem ponownego […]