HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Wpłaty na PPK w PIT-11 ZUS RCA

PPK-PIT-11

Wykazywanie wpłat na PPK w informacji PIT-11(26) i imiennym raporcie ZUS RCA   Artykuł pochodzi z najnowszego wydania e-Publikacji: „Jak wypełnić PIT za 2020 r.” Dostępnej od 15 grudnia 2020 r. Pełny spis treści: Stanowisko Ministerstwa Finansów: dot. momentu powstania przychodu dla uczestnika PPK w związku z finansowaną przez Podmiot zatrudniający składką na PPK: „(…) Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o PPK podmiot zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej finansowanych […]