HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

PIT-11 z wypłaconym zasiłkiem

PIT 11 2020

Wykazanie w PIT-11 przychodu pracownika do 26 lat wraz z wypłatą zasiłku opiekuńczego   Poniższe wyjaśnienia pochodzą z najnowszego wydania e-Publikacji:   PIT-11: jest informacją m.in.: o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Druk PIT-11(26) stosujemy do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) w 2020 r.: Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych […]