HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Obniżone normy czasy pracy a wymiar godzin zwolnień od pracy

obniżone normę czasu pracy opieka nad dzieckiem siła wyższa

Wymiar godzin zwolnienia tytułem działania siły wyższej i opieki nad dzieckiem do 14 lat a obniżone normy czasu pracy pracownika Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 4.4.2023 r. poz. 641). Data obowiązywania od 26 kwietnia 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/641 Od 26 kwietnia 2023 r. do przepisów kodeksu pracy 1) dodano nowy artykuł 1481 zgodnie z którym pracownikowi przysługuje w ciągu roku […]