HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Zwolnienie tytułem działania siły wyższej a e-ZLA

siła wyższa

# 9 Pytanie uczestnika Czy choroba pracownika w okresie korzystania ze zwolnienia tytułem działania siły wyższej powoduje przerwanie tego zwolnienia ? Odpowiedź Odpowiedź na pytanie będzie taka sama jak w przypadku wystąpienia niezdolności do pracy w okresie urlopu opiekuńczego lub tzw. urlopu okolicznościowego o czym pisaliśmy w art. z 2 sierpnia 2023 r.: https://www.hrkadryiplace.pl/choroba-pracownika-urlop-opiekunczy-okolicznosciowy-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/ Z regulacji prawnych nie wynika aby niezdolność do pracy pracownika przerywała zwolnienie tytułem działania […]