HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Wiek emerytalny a przychody w PIT-11 za 2023 r.

www.hrkadryiplace.pl 44

Wykazywanie opodatkowanych przychodów w PIT-11(29) pracownika po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego Objaśnienie do PIT-11(29)Część „E” wiersz 3punkt 18) objaśnieńopis do wiersza 3Należności z tytułów wymienionych w wierszu 1 m.in. przychody ze stosunku pracy, otrzymane przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego (dzień urodzin). Wiersze 3, 8 i 14 części E wypełnia się, jeśli płatnik w trakcie roku pobierał od tych przychodów zaliczki na podatek w sytuacji gdy podatnik nie złożył płatnikowi oświadczenia o spełnieniu warunków do stosowania […]