HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na przełomie roku kalendarzowego

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny(art. 171 § 1 K.p.). Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, ze zmianami określonymi w § 15-19 rozporządzenia urlopowego.Rozporządzenie MPiPS z dnia 08.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, […]