HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Wysokość wynagrodzenia a wykonywania badań lekarskich

Uwzględnianie w podstawie zmiennych składników należnych w miesiącu wykonywania badań Przepisy ustawy kodeks pracy oraz przepisy odrębne, przewidują wiele sytuacji, w których pomimo nieprzepracowania przez pracownika wszystkich godzin bądź dni, zachowuje on prawo do wynagrodzenia. W przeciwieństwie m.in. do wysokości wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, które ustalane jest na podstawie wydanego odrębnego rozporządzania, pozostałe zwolnienia od wykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia nie zostały uregulowane wprost w przepisach. Gdy przepis gwarantuje […]