Opinie kadrowo-płacowe – audyty i inne

Audyt Kadrowo – Płacowy
HR Kadry i Płace oferuje usługę audytu w zakresie problematyki kadrowej lub kadrowo – płacowej. Podczas audytu weryfikowane są obowiązujące regulaminy (pracy, wynagradzania, ZFŚS, premiowania), procedury wewnętrzne dotyczące bardziej szczegółowych kwestii, akta osobowe, czas pracy (planowanie harmonogramów i prowadzenie ewidencji czasu pracy) oraz zasady naliczania wynagrodzeń.
Przeprowadzony audyt kończy się szczegółowym raportem, w którym znajdzie się analiza sytuacji kadrowo-płacowej danej jednostki, z uwzględnieniem obszarów, w których niezbędne są zmiany. Zawarte w raporcie rekomendacje ukierunkują na wprowadzenie zmian i wskazanie właściwych kierunków działania.
W ramach usługi audytu istnieje również możliwość zagwarantowania na preferencyjnych warunkach dodatkowych godzin doradztwa z zakresu prawa pracy na etapie wdrażania zmian wynikających z przeprowadzonego audytu oraz szkoleń dla działów kadr i płac lub kadry managerskiej, które ułatwią organizacji przejście przez proces zmian.

 

 

    Zapytanie