HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

PIT-11 dla Kierowcy w przewozach międzynarodowych

Doradztwo Szkolenia Placowe 49

Wykazanie przychodów w PIT-11 Kierowcy w przewozach międzynarodowych Przykład Pracownik (wiek 32 lata) zatrudniony w firmie transportowej w dniach od 7 do 15 sierpnia 2022 r. wykonywał przewóz dwustronny. Przewoził towar z Polski z kolejnym załadunkiem w Niemczech i rozładunkiem we Francji. Kolejny załadunek we Francji z przewozem do Polski. Łączne wynagrodzenie pracownika za miesiąc sierpień wyniosło: 6 250 zł. U pracownika stosowane są podstawowe KUP: 250 zł oraz kwota zmniejszająca podatek: 300 zł. Pracownik nie jest […]

Wiek emerytalny a przychody w PIT-11 za 2022 r.

Doradztwo Szkolenia Placowe 47

Wykazywanie opodatkowanych przychodów w PIT-11(29) pracownika po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego Objaśnienie do PIT-11(29) Część „E” wiersz 3 punkt 18) objaśnień opis do wiersza 3 Należności z tytułów wymienionych w wierszu 1 m.in. przychody ze stosunku pracy, otrzymane przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego. Wiersze 3, 8 i 14 części E wypełnia się, jeśli płatnik w trakcie roku pobierał od tych przychodów zaliczki na podatek w sytuacji gdy podatnik nie złożył płatnikowi oświadczenia […]

Członek zarządu a wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania

Ustawa o PDOF 36

# 3 Pytanie uczestnika Członek zarządu wykonujący swoje obowiązki na podstawie aktu powołania chciałby złożyć oświadczenie PIT-2(9) i zrezygnować ze stosowania kosztów uzyskania przychodu ze względu na to, że w innej spółce otrzymuje również przychody z tego samego źródła a roczne koszty uzyskania przychodu są limitowane. Czy przy umowach prawa cywilnego można wnioskować o rezygnację z kosztów ? Odpowiedź Tak art. 41 ustawy o PDOF ust. 1 Osoby […]

Oświadczenie o wspólnym rozliczaniu dochodów

Ustawa o PDOF 37

Wspólne opodatkowanie dochodów a rozliczenie drugiej kwoty zmniejszającej podatek przez pracodawców Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek zależy od treści oświadczenia o wspólnym rozliczeniu złożonego przez pracownika oraz od tego, czy złożył on również oświadczenie PIT-2 (oświadczenie o pomniejszeniu o kwotę zmniejszającą, część C). Pracownik ma możliwość złożenia pracodawcy oświadczenia, że za dany rok zamierza opodatkować swoje dochody łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Dwie kwoty zmniejszające podatek: 2 x 300 […]

Umowa zlecenia a wspólne rozliczanie dochodów

Ustawa o PDOF 35

# 2 Pytanie uczestnika Chciałabym rozwiać pewne wątpliwości dotyczące nowej wersji dokumentu PIT-2, ponieważ w jednym z artykułów jednego z wydawnictw wskazano, że oświadczenie w części E PIT-2(9) dot. wspólnego rozliczania się z małżonkiem/lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko należy składać co roku (objaśnienia na PIT-2 mówią o tym, że tylko oświadczenie w części J należy składać co roku) i jest również informacja o tym, że z tego oświadczenia nie mogą skorzystać zleceniobiorcy ani […]

Umowa zlecenia a kwota zmniejszająca podatek

Ustawa o PDOF 33

# 1 Pytanie uczestnika Od 1 września 2022 r. osoba fizyczna w wieku 32 lat wykonuje w naszym podmiocie umowę zlecenia. Z umowy tej zgłoszona jest do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych E-R oraz obowiązkowo do ubezpieczenia zdrowotnego. Po zmianach w ustawie o PDOF osoba ta z dniem 2 stycznia 2023 zł złożyła oświadczenie PIT-2(9) o stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1/24 tj. 150 zł. W dniu 9 stycznia 2023 r. będziemy rozliczać wynagrodzenie z umowy […]

Rozliczenie wynagrodzenia na liście płac w 2023 r.

Doradztwo Szkolenia Placowe 46

Rozliczenie podatkowo – składkowe wynagrodzenia za pracę wypłaconego w 2023 r.  Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz stawka godzinowa od 1 stycznia 2023 r.: minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi: 3 490 zł od 1 lipca 2023 r.: 3 600 zł minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług wynosi: od 1 stycznia 2023 r.: 22,80 zł za każdą godzinę świadczonej usługi od 1 lipca 2023 r.: 23,50 zł za każdą godzinę świadczonej usługi. Podstawa prawna: Rozporządzenie […]

Ulga dla seniora a ukończenie wieku

Doradztwo Szkolenia Placowe 44

Dzień urodzin a prawo do ulgi dla seniora Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PDOF wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego stosunku pracy pracy nakładczej spółdzielczego stosunku pracy z umów zlecenia o których mowa w art. 13 pkt 8, oraz od 1 lipca 2022 r. z zasiłku macierzyńskiego o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. z pozarolniczej działalności […]

Wyrównanie wynagrodzenia do wysokości minimalnej a 50% KUP

Ustawa o PDOF

Wyrównanie wynagrodzenia do wysokości minimalnej a 50% KUP Do Państwowej Inspekcji Pracy zwrócono się z zapytaniem o zajęcie stanowiska w sprawie obowiązku dokonania wyrównania do minimalnego wynagrodzenia. Pracownicy w zawartych umowach o pracę (pełny etat) wskazane mają stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 7 000 zł z rozbiciem na: 80% wynagrodzenia tytułem przeniesienie prawa autorskich 20% wynagrodzenia za pozostałą pracę. W danym miesiącu rozliczone ma zostać wynagrodzenie w wysokości: 5 600 zł z kosztami […]