Blog

26 maja 2020

Tabela dofinansowanie z FGŚP

Wynagrodzenie „brutto” wykazywane w tabeli o dofinansowanie do wynagrodzeń Przedsiębiorcy oraz pozostałe podmioty wskazane w art. 15g ust. 1 specustawy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków FGŚP świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników: objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19, na zasadach określonych w ustawie. Podmiotom tym […]

czytaj