Blog

25 sierpnia 2020

Rozliczenie dofinansowania a zasiłek

Rozliczenie dofinansowania do wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy z FGŚP przy wypłacie zasiłku opiekuńczego (art. 15g specustawy) Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: e-Kompendium Rozliczania Wynagrodzenia i Zasiłków w 2020 r.   Zgodnie z zawartą umową o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy z FGŚP: Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia środków w terminie do 30 dni od zakończenia okresu wsparcia. Beneficjentów, którzy z uwagi na opóźnienie w udostępnieniu jednolitej metodologii rozliczeń środków nie byli bądź […]

czytaj
3 sierpnia 2020

Zwrot całości dofinansowania z art. 15gg

W jakich sytuacjach podmioty zobowiązane są do zwrotu całości dofinansowania z FGŚP z art. 15gg ? Na podstawie art. 15gg specustawy o COVID-19 m.in. pracodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz składek na FUS, w części przypadającej po stronie pracodawcy, bez konieczności wprowadzania przestoju ekonomicznego lub obniżania wymiaru czasu pracy. Przepis ten wszedł w życie z dniem 24 czerwca 2020 r. Podmioty: Przedsiębiorcy: w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 […]

czytaj
30 lipca 2020

Kwota wolna od potrąceń niealimentacyjnych

Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń przy wypłacie wynagrodzenia po okresie obniżonego wymiaru czasu pracy Zarówno Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej jak i Rada Komornicza zajęły stanowisko z którego wynika, że: nie ma znaczenia, kiedy wynagrodzenie jest faktycznie wypłacane pracownikowi, tym samym, jeżeli pracownikowi obniżono wymiar etatu w okresie maj – lipiec 2020 r. i wynagrodzenie to podlega zwiększonej ochronie (zmiana Tarcza 3 – zwiększenie kwot wolnych […]

czytaj
24 lipca 2020

Art. 15gg – Wysokość i rozliczenie dofinansowania z FGŚP

Wysokość i rozliczenie dofinansowania do wynagrodzeń i składek FUS pracodawcy na zasadach określonych w art. 15gg ustawy COVID-19 Dofinansowanie pracowników nieobjętych przestojem art. 15gg Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętymi skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086). Na podstawie art. 15gg specustawy o COVID-19 m.in. pracodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie […]

czytaj
22 lipca 2020

Potrącenia komornicze z dofinansowania z FGŚP

Tarcza 4 art. 15 gg Podmioty o których mowa w ustawie, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych mogą zwrócić się z wnioskiem do dyrektora WUP, o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, ze środków FGŚP, na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników ORAZ składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy, nieobjętych: przestojem: art. 81 K.p., lub przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19, o którym mowa w art. 15g ust. 5, lub obniżonym […]

czytaj
21 lipca 2020

Łączny okres dofinansowania z FGŚP

🧐 Art. 15g Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) Tarcza 1 Podmioty wskazane w tym przepisie mogą zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków FGŚP świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy ORAZ na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy. Świadczenia oraz środki, o których mowa powyżej, przysługują […]

czytaj
16 lipca 2020

Dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP na przełomie miesięcy kalendarzowych

Formularz rozliczenia środków: WUP Katowice Zmiany od 10 lipca 2020 r. Każda z zawartych umów podlega odrębnemu rozliczeniu na określonych przez WUP zasadach. Za okres rozliczeniowy uważa się 30 dni (jedna transza). Tak więc, jeżeli umowa była podpisana na okres: 10 kwietnia – 10 lipca to należy rozliczyć wg klucza: 10.04. – 30.04. 01.05. – 31.05. 01.06. – 30.06. oraz 01.07 – 10.07 […]

czytaj
15 lipca 2020

Zwrot dofinansowania do wynagrodzeń z FGŚP

Zwrot środków na dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy  Zgodnie z § 3 umowy: przedsiębiorca rozlicza się z otrzymanych środków finansowych po zakończeniu trwania wsparcia, jednak mając na uwadze różne faktyczne zdarzenia, które powodują, że przekazane środki stają się nienależne lub umowa zostaje wypowiedziana (wg przyczyn wymienionych w formularzu wypowiedzenia), przedsiębiorca dokonuje zwrotu otrzymanych środków. Zwrot następuje po przekazaniu do WUP informacji […]

czytaj
19 czerwca 2020

Dofinansowanie z FGŚP a wynagrodzenie chorobowe

Rozliczenie dofinansowania do wynagrodzenia z FGŚP w miesiącu w którym wypłacono wynagrodzenie chorobowe Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.: o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 568). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r.: o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 (Dz. U z dnia 17 kwietnia 2020 r., […]

czytaj
9 czerwca 2020

Obniżenie etatu a kwota wolna od potrąceń

Obniżenie wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca kalendarzowego a kwota wolna od potrąceń Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.: o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 568). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r.: o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 (Dz. U z dnia 17 kwietnia […]

czytaj
3 czerwca 2020

Wynagrodzenie za część miesiąca

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca z powodu ogłoszenia przestoju i choroby pracownika Jedno z przesłanych pytań po szkoleniu z „Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w okresie pandemii”. Proszę o pomoc w naliczeniu wynagrodzenia pracownika na przestoju ekonomicznym według przykładu: Wynagrodzenie zasadnicze: 2950 zł Na przestoju: 2600 zł W miesiącu kwietniu: od 02.04 do 10.04 zwolnienie lekarskie 01.04, 14.04-16.04 praca od 17.04 -24.04 przestój ekonomiczny od 27.04 – 30.04 praca 2950 […]

czytaj
26 maja 2020

Tabela dofinansowanie z FGŚP

Wynagrodzenie „brutto” wykazywane w tabeli o dofinansowanie do wynagrodzeń Przedsiębiorcy oraz pozostałe podmioty wskazane w art. 15g ust. 1 specustawy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków FGŚP świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników: objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19, na zasadach określonych w ustawie. Podmiotom tym […]

czytaj