HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
choroba pracownika w czasie wolnym za nadgodziny

Choroba w czasie wolnym za nadgodziny

Niezdolność do pracy pracownika w dniu wolnym za pracę w nadgodzinach

Może się zdarzyć, że w dniu wolnym (czasie wolnym) udzielonym pracownikowi za pracę wykonywaną w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, pracownik był niezdolny do pracy w związku z chorobą. W tej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku ustalenia z pracownikiem kolejnego terminu na odbiór dnia wolnego ani też obowiązku wypłaty dodatku do wynagrodzenia. Z prawnego punktu widzenia pracownikowi dzień wolny został udzielony.
Powyższe potwierdziło również: Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w stanowisku z 2016 r. wskazując, iż:
„(…)
w przypadku gdy zostanie wyznaczony dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w dniu wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, a także gdy zostanie wyznaczony dzień wolny w zamian za pracę w niedzielę lub święto oraz udzielony dzień wolny za pracę w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy i okaże się, że data takiego dnia wolnego od pracy przypadnie w okresie niezdolności do pracy z powodu choroby, to w opinii Departamentu nie ma podstaw do tego aby udzielić innego dnia wolnego od pracy w innym terminie. W takim przypadku pracodawca realizuje swój obowiązek udzielenia dnia wolnego od pracy i nie ma podstaw aby nakładać na niego obowiązku udzielenia dnia wolnego od pracy w innym terminie. Fakt, że taki dzień przypada w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy nie wpływa na zmianę charakteru tego dnia jako wolnego od pracy. Zgodnie z art. 130 § 3 K.p. wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. Oznacza to, że usprawiedliwiona nieobecność w dniu rozkładowo wolnym od pracy pozostaje bez wpływu na wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym. Zatem choroba pracownika w zastępczym dniu wolnym od pracy nie stanowi okoliczności uniemożliwiającej pracownikowi wykorzystanie dnia wolnego i pozostaje bez wpływu na charakter kompensacyjny tego dnia. Skoro pracownik w zastępczym dniu wolnym od pracy nie miał wyznaczonego czasu pracy do przepracowania (rozkład w tym dniu przewiduje dzień wolny od pracy), to nie ma podstaw, by choroba w tym dniu obniżała jego wymiar czasu pracy o kolejne osiem godzin (…)”.


Przykład
Pracownik wykonuje pracę w systemie podstawowym w stałym rozkładzie czasu pracy od poniedziałku do piątku od 800 do 1600 w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym. W dniu 7 marca 2020 r., w wolną dla pracownika sobotę, pracownik wykonywał pracę w tym dniu przez 8 h w zamian za co pracodawca, w terminie uzgodnionym z pracownikiem, wyznaczył w jego rozkładzie czasu pracy dzień wolny 27 marca 2020 r.
Pracownik od 26 do 31 marca 2020 r. stał się niezdolny do pracy z powodu choroby. W tej sytuacji pracodawca nie miał obowiązku wyznaczenia kolejnego dnia wolnego za pracę w sobotę, gdyż obowiązujący pracownika czas pracy został zbilansowany:
wymiar czasu pracy w marcu 2020 r.:
176 h – 4 dni niezdolności do pracy (robocze)
176 h – 32 h = 144 h
faktyczny czas pracy:
18 dni (w tym sobota 7 marca) x 8 h = 144 h.

Przykład
Pracownik wynagradzany stałą stawką wynagrodzenia w wysokości: 3 000 zł zatrudniony jest w wymiarze pełnego etatu w podstawowym systemie czasu pracy wykonującym pracę od poniedziałku do piątku od 600 do 1400 w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym (styczeń – marzec). W dniu 25 stycznia 2020 r. (sobota), z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, pracownik wykonywał pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w wymiarze 8 h. Strony uzgodniły, iż w dniu 26 marca 2020 r. pracownik otrzyma dzień wolny.
Wynagrodzenie za miesiąc styczeń 2020 r. wyniosło:
normalne wynagrodzenie za dodatkową pracę (8 h):
3 000 zł : 168 h = 17,86 zł
17,86 zł x 8 h = 142,88 zł
Łącznie wynagrodzenie: 3 142,88 zł
(3 000 zł + 142,88 zł).
W miesiącu marcu 2020 r. pracownik stał się niezdolny do pracy w okresie od 23 do 31 marca 2020 r.
Wynagrodzenie za miesiąc marzec 2020 r. wyniosło:
obniżenie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy:
3 000 zł : 30 dni = 100 zł
100 zł x 9 dni = 900 zł
obniżenie wynagrodzenia za dzień wolny (8 h):
3 000 zł : 176 h = 17,05 zł
17,05 zł x 8 h = 136,40 zł
Łącznie wynagrodzenie: 1 963,60 zł + wynagrodzenie chorobowe za 9 dni
(3 000 zł – 900 zł – 136,40 zł).

Autor:
Jeżek Przemysław