HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
rozliczenie dofinansowania z fgsp na przelomie miesiaca kalendarzowego

Dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP na przełomie miesięcy kalendarzowych

Formularz rozliczenia środków: WUP Katowice
Zmiany od 10 lipca 2020 r.

Każda z zawartych umów podlega odrębnemu rozliczeniu na określonych przez WUP zasadach.
Za okres rozliczeniowy uważa się 30 dni (jedna transza).
Tak więc, jeżeli umowa była podpisana na okres:
10 kwietnia – 10 lipca to należy rozliczyć wg klucza:
10.04. – 30.04.
01.05. – 31.05.
01.06. – 30.06. oraz
01.07 – 10.07
natomiast w przypadku gdy umowa była podpisana na 3 miesiące maj, czerwiec i lipiec to należy rozliczyć wg klucza:
01.05. – 31.05.
01.06. – 30.06. oraz
01.07 – 31.07. 

Przykład
Pracodawca wystąpił do WUP z wnioskiem o dofinansowanie do wynagrodzenia i składek FUS pracodawcy w związku
z objęciem pracownika obniżonym wymiarem etatu na okres od 20 kwietnia do 19 maja 2020 r.
(z pełnego wymiaru na 0,8).
Wynagrodzenie zasadnicze pracownika przed obniżeniem etatu wynosiło: 4 200 zł po obniżeniu: 3 360 zł.
W miesiącu maju 2020 r. pracownik:

  • w dniu 05 maja korzystał z urlopu wypoczynkowego
  • od 11 do 17 maja był niezdolny do pracy zachowując prawo do wynagrodzenia chorobowego

Od 20 do 30 kwietnia 2020 r.
Wynagrodzenie po obniżeniu etatu:
3 360 zł : 134,40 h = 25 zł x 9 dni pracy x 6,4 h = 1 440 zł.
od 01 do 19 maja 2020 r.
wynagrodzenie po obniżeniu etatu:
3 360 zł : 128 h = 26,25 zł x 12 dni x 6,4h = 2 016 zł.
pomniejszenie wynagrodzenia za 7 dni chorobowego:
3 360 zł : 30 dni = 112 zł x 7 dni = 784 zł
wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca:
od 01 do 19 maja: 2 016 zł – 784 zł = 1 232 zł
wynagrodzenie chorobowe:
[3 360 zł – (3 360 zł x 13,71%)] = 3 360 zł – 460,66 zł = 2 899,34 zł
2 899,34 zł x 80% : 30 dni = 77,32 zł x 7 dni = 541,24 zł
Łączne wynagrodzenie:
1 440 zł + 1 232 zł + 541,24 zł = 3 213,24
3 213,24 zł x 50% = 1 606,62 zł wysokość dofinansowania do wynagrodzenia
Składki: (1440 zł + 1 232 zł) = 2 672 zł + 541,24 zł
2 672 zł x 50% = 1 336 zł x 17,73% = 236,87 zł
236,87 zł wysokość dofinansowania składek pracodawcy
Dofinansowanie do faktycznie rozliczonego wynagrodzenia:
1 606,62 zł + 236,87 zł = 1 843,49 zł.