Informacje i deklaracje podatkowe za 2020 r.

14 stycznia 2021
Kategoria: Płace

Kolejne zmiany w informacjach i deklaracjach podatkowych 


Pierwsze rozporządzenie zmieniające:
obowiązujące od dnia 18 listopada 2020 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1940) wprowadziło zmiany w informacjach i deklaracjach z obowiązującą wersją:

  • PIT-11(26)
  • PIT-4R(10)
  • PIT-8AR(9)

Drugie rozporządzenie:
obowiązujące co do zasady od 31 grudnia 2020 r. (z wyjątkiem Informacji PIT-11(27) którą stosujemy do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2021 r. – obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.): Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2432) wprowadza kolejne zmiany

w informacjach i deklaracjach z obowiązującą wersją:

  • PIT-11(27)
  • PIT-4R(11)
  • PIT-8AR(10)
  • IFT-1/IFT-1R(16)

Reasumując:
Przekaż do Urzędu Skarbowego: 
do dnia 01 lutego 2021 r. deklarację z obowiązującą wersją:
PIT-4R(11) PIT-8AR(10)
do dnia 01 lutego 2021 r. informację z obowiązującą wersją:
PIT-11(26)

do dnia 01 marca 2021 r. informację z obowiązującą wersją:
IFT-1/IFT-1R(16)


Artykuł pochodzi z najnowszego wydania e-publikacji:

PIT-11


Autor:

Jeżek Przemysław

deklaracje podatkowe pit