HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Zmiany w Kodeksie Pracy i Wynagrodzeniach w 2023 r. najnowsze wyjaśnienia Państwowej Inspekcji i Ministerstwa pracy

Zmiany w przepisach ustawy Kodeks Pracy i Wynagrodzeniach w 2023 r.
najnowsze wyjaśnienia Państwowej Inspekcji i Ministerstwa Pracy

Celem szkolenia:
jest omówione zmian w przepisach ustawy Kodeks pracy obowiązujących od 26 kwietnia 2023 r. na bazie najnowszych wyjaśnień PIP i Resortu pracy. Wprowadzone zmiany mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Program szkolenia
1)
Postać pisemna i elektroniczna dokumentów
nowa postać składania oświadczeń, wniosków i innych dokumentów
2)
Zawieranie umów o pracę
najnowsze wyjaśnienia PIP i MP
3)
Informacja o warunkach zatrudnienia
najnowsze wyjaśnienia PIP i MP
4)
Nowe uprawnienia dla pracowników a obowiązki pracodawcy
dodatkowe 15 minutowe przerwy w pracy a praca w nadgodzinach
szkolenia a czas pracy
wniosek o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy
wniosek o wskazanie przyczyny rozwiązania umowy na okres próbny
zwolnienie z powodu działania siły wyższej
urlop opiekuńczy
elastyczna organizacja pracy
5)
Dokumentacja pracownicza po zmianach
6)
Wypowiadanie umów o pracę na czas określony
7)
Uprawnienia kobiet w ciąży i rodziców dzieci
8)
Zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem

Szczegółowy plan szkolenia do pobrania:
PLAN SZKOLENIA – Zmiany w KP oraz wynagrodzenia

koszt szkolenia + nagranie: 450 zł + 23% VAT

Prowadzący
Jeżek Przemysław
Specjalista z obszaru Rozliczania Wynagrodzeń, składek ZUS, Podatku dochodowego od świadczeń pracowniczych jak i obszaru Prawa Pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku” (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN. W latach 2014/2016 współpraca z wydawnictwem INFOR jako autor licznych publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń oraz „Serwisu Prawno – Pracowniczego”.
Od 2008 r. Trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji. Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.
Autor publikacji:
Rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych
Kompendium rozliczania umów prawa cywilnego

IMG 1364

Polityka prywatności, ochrona danych i plików „cookies” oraz zgody marketingowe
https://www.hrkadryiplace.pl/polityka-prywatnosci/