HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
minimalne wynagrodzenie w 2021 jezek przemyslaw

Minimalne wynagrodzenie w 2021 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r.

 

Przykład
Zgodnie z zawartą umową o pracę pracownik (ukończony 26 rok życia) wynagradzany jest stałą miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę tj.: 2 800 zł
Pracownikowi:

  • przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodu oraz 
  • pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2

Rozliczenie składkowo – podatkowe przychodu uzyskanego w miesiącu styczniu 2021 r.

Opis operacji Kwota
Wynagrodzenie za pracę: 2 800,00 zł
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 2 800,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika:
emerytalna: (9,76% x 2 800 zł) = 273,28 zł
rentowa:      (1,5% x 2 800 zł) = 42 zł
chorobowa: (2,45% x 2 800 zł) = 68,60 zł
   383,88 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:
(2 800 zł – 383,88 zł)
2 416,12 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:
(2 416,12 zł x 9%)
   217,45 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku:
(2 416,12 zł x 7,75%)
187,25 zł
Koszty uzyskania przychodu:    250 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych:
(2 800 zł – 250 zł – 383,33 zł)
2 166,00 zł
Zaliczka na podatek:
(2 166 zł x 17% – 43,76 zł)
   324,46 zł
Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych:
(324,46 zł – 187,25 zł)
   137,00 zł
Do wypłaty:
(2 800 zł – 383,33 zł – 217,45 zł – 137 zł)
2 061,67 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracodawcy:
emerytalna: (9,76% x 2 800 zł) = 273,28 zł
rentowa:      (6,5% x 2 800 zł) = 182 zł
wypadkowa: (2% x 2 800 zł) = 56 zł
   511,28 zł
Składki na FP i FGŚP do pobrania ze środków pracodawcy:
FP: (2,45% x 2 800 zł) = 68,60 zł
FGŚP: (0,1% x 2 800 zł) = 2,80 zł
     71,40 zł
Razem koszt pracodawcy:
(2 800 zł + 511,28 zł + 71,40 zł)
3 382,68 zł


w przykładzie przyjęto składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości: 2%.

Autor:
Jeżek Przemysław