Nadwyżka podatku a potrącenia komornicze

7 marca 2022
Kategoria: PolskiŁad

Nowe zasady rozliczania zaliczki na podatek dochodowy a potrącenia
z wynagrodzenia na rzecz komornika

Od jakiej kwoty należy dokonać potrącenia na rzecz organów egzekucyjnych (komornik, ZUS, US) ?
z wynagrodzenia za pracę po odliczeniu kwoty:
1.
składek na ubezpieczenia społeczne
2.
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz
3.
wpłat dokonywanych do PPK jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania (…) oraz
4.
składki na ubezpieczenia zdrowotne, która w całości jest odliczana od wynagrodzenia (por. stanowisko MPiPS)

Zgodnie z powyższym potrąceń dokonujemy od tzw. kwoty netto wynagrodzenia.

Przykład
Pracownik zatrudniony w wieku 32 lat w miesiącu marcu 2022 r. uzyskał:

wynagrodzenie za pracę:
4 000 zł
wynagrodzenie chorobowe:

693,75 zł
Razem przychód:

4 693,75 zł
Pracownik nie złożył wniosku o niestosowanie przepisów dot. zmian w rozliczaniu zaliczki na podatek. Pracodawca na podstawie tytułu wykonawczego od komornika (świadczenia niealimentacyjne) dokonuje comiesięcznych potrąceń.

Pracownikowi przysługują:
podstawowe koszty uzyskania przychodu:

250 zł
kwota zmniejszająca podatek:
brak PIT-2

Rozliczenie według przepisów „Polskiego Ładu”
zaliczki na podatek dochodowy.

Rozliczenie wynagrodzenia w brzmieniu przepisów na dzień 31 grudnia 2021 r.
zaliczki na podatek dochodowy.

Założenia do zaliczki na 31 grudnia 2021 r. :
koszty uzyskania:

250 zł
kwota zmniejszająca podatek:
nie
odliczenie od podatku:

7,75% składki na ubezpieczenie zdrowotne
Założenia do zaliczek w 2022 r. :
koszty uzyskania:

250 zł
kwota zmniejszająca podatek:
nie

Rozliczenie PŁ:
4 000 zł + 693,75 zł
składki ZUS:

548,40 zł
składka zdrowotna (9%):
373,08 zł
ulga dla klasy średniej:
brak
podatek:

662 zł
Rozliczenie: 31 grudnia 2021 r.:
4 000 zł + 693,75 zł
składki ZUS:

548,40 zł
składka zdrowotna (9%):
373,08 zł
składka zdrowotna (7,75%):
321,26 zł
podatek:
341 zł

Rozliczenie podatkowo – składkowe w miesiącu marcu 2022 r.:

lista plac potracenia

Różnica w zaliczkach na podatek dochodowy:
662 zł - 341 zł = 321 zł (nadwyżka podatku)

Czy nadwyżka podatku podlega potrąceniom komorniczym ?
Obowiązujące rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2022 r. określa zasady przedłużania terminów poboru i przekazania  zaliczekna podatek dochodowy od osób fizycznych.
Nadwyżka zaliczki na podatek dochodowy jest częścią podatku należnego, którą pracodawca ma obowiązek rozliczyć w miesiącu powstania ujemnej różnicy w zaliczkach na podatek. Gdy ujemna różnica nie wystąpi to w zeznaniu rocznym pracownik będzie miał obowiązek dopłaty podatku dochodowego o kwotę nierozliczonej nadwyżki podatku. Rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy ma pierwszeństwo przed potrąceniami komorniczymi (art. 871 § 1 pkt 1 ustawa Kodeks pracy).

Zgodnie z powyższym nadwyżka podatku w wysokości: 321 zł nie powinna zostać potrącona i przekazana na konto komornika.

Wysokość potrącenia:
4 693,75 zł – 548,40 zł – 373,08 zł - 662 zł = 3 110,27 zł

Kwota wolna od potrąceń:
1 964,56 zł

Potrącenie na rzecz komornika:
3 110,27 zł – 1 964,56 zł = 1 145,71 zł.

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

"HR Kadry i Płace"
to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera
otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany
o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
  

 

komornik potraceenia