HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
dopelnienie podstawy do ekwiwalentu za urlop

Niepełny miesiąc zatrudnienia w podstawie ekwiwalentu po uzupełnieniu

Uzupełnienie wynagrodzenia za pierwszy niepełny miesiąc zatrudnienia w podstawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy


Wątpliwość:
Z dniem 15 kwietnia 2021 r. zatrudniono pracownika na okres próbny do dnia 14 lipca 2021 r. (z pracownikiem nie będzie kontynuowane zatrudnienie).

Obok stałego miesięcznego wynagrodzenia w wysokości: 3 500 zł otrzymuje on również zmienne składniki wynagrodzenia:

  • nadgodziny
  • nocne
  • zmienną premię regulaminową. 

Wynagrodzenie wypłacane jest na ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego. Ze względu na rozwiązanie umowy o pracę w dniu 14 lipca 2021 r. zmienne składnik przyjęte zostaną jako faktycznie wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu w wysokości przeciętnej, wypłacone odpowiednio: 30 czerwca, 31 maja i 30 kwietnia 2021 r..
Wątpliwość dotyczy przyjęcia do podstawy wynagrodzenia należnego i wypłaconego w miesiącu kwietniu 2021 r. jako niepełny miesiąc zatrudnienia.

Zgodnie z par. 16 rozporządzenia urlopowego:
Jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu, z którego ustala się wynagrodzenie do podstawy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie faktycznie wypłacone mu w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (§ 16 ust. 2 rozporządzenia urlopowego). Jest to tzw. dopełnienie.

 Dopełnienie stosuje się, gdy z przyczyn takich jak np.: 

  • choroba pracownika,
  • urlop wypoczynkowy
  • inne nieobecności w pracy (urlop okolicznościowy, opieka nad dzieckiem, urlop bezpłatny)

pracownik nie przepracował wszystkich dni, które były do przepracowania zgodnie z przyjętym rozkładem czasem pracy.

W rozpatrywanym przykładzie taki „normalny czas” pracownika nie obejmował, gdyż nie był jeszcze pracownikiem (zatrudniony został z dniem 15 kwietnia 2021 r.). Z drugiej strony rozporządzenie urlopowe nie pozwala na pominięcie wynagrodzenia z niepełnych miesięcy pracy (§ 11 ust. 2 w związku z § 16 ust. 3 rozporządzenia urlopowego).

Wobec powyższych wątpliwości HR Kadry i Płace Jeżek Przemysław zwróciło się o zajęcie stanowiska przez Ministerstwo Pracy jak i Państwową Inspekcję Pracy.
Czy w związku z powyższym wynagrodzenie za miesiąc kwiecień powinno zostać przyjęte do podstawy po uzupełnieniu ? czy jednak powinniśmy ten miesiąc pominąć i przyjąć do podstawy wynagrodzenie wypłacone w miesiącu maju i czerwcu ?

Jeżeli miesiąc kwiecień należałoby uzupełnić do pełnego miesiąca to ile przyjąć dni jakie pracownik miałby do przepracowania ?

W odpowiedzi zarówno MP jak i PIP wskazało m.in., że:
„(..)
przepisy ww. rozporządzenia istotnie nie zawierają regulują odnoszącej się wprost do sytuacji zatrudnienia pracownika w trakcie miesiąca kalendarzowego, natomiast brak jest podstaw do pominięcia wynagrodzenia z „niepełnego” miesiąca zatrudnienia, z uwagi na treść § 11 ust 2 w związku z §. 16 ust 3 ww. rozporządzenia (…)
(…)
należy podkreślić, iż przepis ten należy stosować, gdy pracownik nie przepracował pełnego miesiąca bądź pełnych miesięcy, a zatem jeżeli pracownik przepracował choć jeden dzień w danym miesiącu, należy stosować § 16 ust. 2, a nie § 16 ust. 3 w zw. z § 11 rozporządzenia.

W przesłanej odpowiedzi PIP odniosła się również do „liczby dni” do przepracowania, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy, pracownika zatrudnionego w systemie równoważnym.


W kolejnej aktualizacji e-Publikacji (w miesiącu wrześniu), dostępna będzie pełna treść otrzymanych odpowiedzi wraz z przykładami.


wynagrodzenia zasiłki w 2021 r.

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i płace” to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.