HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
obnizenie wymiaru czasu pracy w trakcie miesiaca kalendarzowego a kwota wolna od potracen jezek przemyslaw 1

Obniżenie etatu w trakcie miesiąca a kwota wolna od potrąceń

Obniżenie wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca kalendarzowego a kwota wolna od potrąceń

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.:
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 568).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r.:
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 (Dz. U z dnia 17 kwietnia 2020 r., poz. 695).
Podmioty, mogą obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy  tj.: nie mniej niż 2 080 zł: 2 600 zł x 0,8 etatu (art. 15g ust. 8 ustawy).
Kwoty wolne od potrąceń ulegają zmniejszeniu tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy (art. 871 § 2 K.p.). W sytuacji gdy do zmiany wymiaru czasu pracy dojdzie w trakcie miesiąca kalendarzowego, pojawia się wątpliwość, jak zmiana ta wpływa na kwotę wolną od potrąceń ?
Przepisy prawne tej kwestii nie rozstrzygają. W mojej opinii kwotę wolną należy ustalić proporcjonalnie za okres przed zmianą i po zmianie wymiaru etatu. Umożliwi to zachowanie funkcji kwoty wolnej, którą jest zapewnienie zatrudnionemu minimum socjalnego, stosownie do wymiaru etatu.


Przykład

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonuje pracę od poniedziałku do piątku po 8h. 
Na podstawie zawartego porozumienia z przedstawicielami pracowników, w związku z COVID-19 i spadkiem obrotów, z dniem 11 maja 2020 r. obniżono pracownikowi (w wieku 32 lat) wymiar etatu z pełnego do 0,8. Obniżeniu uległo również wynagrodzenie pracownika z wysokości: 3 000 zł na 2 400 zł.
Pracownikowi, z wypłaconego wynagrodzenia, potrącana jest, na podstawie tytułu wykonawczego należność na poczet niespłaconego kredytu bankowego.

Ustalenie wynagrodzenia za miesiąc maj 2020 r.:
3 000 zł : 160h = 18,75 zł

18,75 zł x 40h (godziny przepracowane od 1 do 10 maja) = 750 zł
2 400 zł : 128 = 18,75 zł
18,75 zł x 96h (godziny przepracowane od 11 do 31 maja) = 1 800 zł
Łączne wynagrodzenie: 2 500 zł
przy zastosowaniu podstawowych kosztów uzyskania i ulgi podatkowej, kwota do wypłaty wyniosła: 1 850,10 zł

Ustalenie wysokości kwoty wolnej od potrąceń:
2 600 zł : 160h = 16,25 zł

16,25 zł x 40h = 650 zł
po zmianie etatu
2 080 zł : 128h = 16,25 zł
16,25 zł x 96h = 1 560 zł
Łącznie: 2 210 zł
przy zastosowaniu podstawowych kosztów uzyskania i ulgi podatkowej, kwota wolna od potrąceń wyniosła: 1 645,37 zł
Potrącenie na rzecz komornika wyniosło: 204,73 zł (1 850,10 zł – 1 645,37 zł)

Przykład
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonuje pracę od poniedziałku do piątku po 8h. Na podstawie zawartego porozumienia z przedstawicielami pracowników, w związku w związku z COVID-19 i spadkiem obrotów, z dniem 11 maja 2020 r. obniżono pracownikowi (w wieku 32 lat) wymiar etatu z pełnego do 0,8. Obniżeniu uległo również wynagrodzenie pracownika z wysokości: 3 000 zł na 2 400 zł.

Pracownikowi, z wypłaconego wynagrodzenia, potrącana jest, na podstawie tytułu wykonawczego należność na poczet niespłaconego kredytu bankowego.
Pracownik ma na utrzymaniu:

  • niepracującą żonę (utraciła dochód w związku z pandemią) i
  • małoletniego syna

kwota wolna od potrąceń, powinna zostać zwiększona o 50% (2 x 25%).

Ustalenie wynagrodzenia za miesiąc maj 2020 r.:
3 000 zł : 160h = 18,75 zł

18,75 zł x 40h (godziny przepracowane od 1 do 10 maja) = 750 zł
2 400 zł : 128 = 18,75 zł
18,75 zł x 96h (godziny przepracowane od 11 do 31 maja) = 1 800 zł
Łączne wynagrodzenie: 2 500 zł
przy zastosowaniu podstawowych kosztów uzyskania i ulgi podatkowej, kwota do wypłaty wyniosła: 1 850,10 zł

Ustalenie wysokości kwoty wolnej od potrąceń:
kwota wolna od potrąceń, powinna zostać zwiększona o 50% (2 x 25%).

2 600 zł : 160h = 16,25 zł
16,25 zł x 40h = 650 zł
po zmianie etatu
2 080 zł : 128h = 16,25 zł
16,25 zł x 96h = 1 560 zł
Łącznie: 2 210 zł
przy zastosowaniu podstawowych kosztów uzyskania i ulgi podatkowej, kwota wolna od potrąceń wyniosła: 1 645,37 zł
Wyniesie ona: 2 468,06  zł zgodnie z wyliczeniem:

[1 645,37 zł + (1 645,37 zł x 50%)] = 2 468,06 zł.
Pracodawca nie dokonał potrącenia na rzecz komornika gdyż:
1 850,10 zł < 2 468,06 zł.

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i płace” to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.