HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
obnizenie kosztow uzyskania do wysokosci przychodu

Ograniczenie kosztów przy zasiłku chorobowym

Ograniczenie kosztów uzyskania przychodu przy wypłacie w danym miesiącu „Zasiłku chorobowego i wynagrodzenia za pracę”


Wypłata wynagrodzenia ze stosunku pracy zobowiązuje pracodawców do stosowania kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, chyba że kwota wynagrodzenia ze stosunku pracy jest niższa niż przysługujące pracownikowi koszty uzyskania. W tej sytuacji, przy obliczaniu zaliczki na podatek, pracodawca powinien ograniczyć koszty uzyskania przychodów do wysokości przychodu ze stosunku pracy uzyskanego przez pracownika w danym miesiącu kalendarzowym. 


Koszty uzyskania przychodów, w wysokości faktycznie uwzględnionej przez pracodawcę wykazuje się także w informacji PIT-11 – więcej na ten temat znajdziesz: https://www.hrkadryiplace.pl/koszty-uzyskania-w-pit-11-jezek-przemyslaw/

Za obniżeniem kosztów uzyskania przychodu do wysokości przychodu przemawia również sytuacja w której pracownik obok niskiego wynagrodzenia otrzyma m.in. zasiłek chorobowy przy którym kosztów się nie stosuje. Zastosowanie pełnych kosztów pomniejszyłoby podstawę do opodatkowania z wypłaconego zasiłku chorobowego.


Przykład
Zgodnie z zawartą umową o pracę pracownik wynagradzany jest stałą miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości: 3 500 zł. Pracownikowi przysługują:

  • podwyższone koszty uzyskania przychodu oraz
  • pracownik złożył oświadczenie PIT-2

Od 01 do 29 kwietnia 2021 r. (29 dni) pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim z zachowaniem prawa do zasiłku chorobowego a w dniu 30 kwietnia 2021 r. przepracował: 8h.

 

Bez tytulu 1

Artykuł pochodzi z najnowszego wydania:

wynagrodzenia zasilki 2021 place od a do z

Przy zakupie e-publikacji:
Darmowa aktualizacja na cały 2021 r.