HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
opieka nad dzieckiem do 14 lat oswiadczenie nie w kazdym roku jezek przemyslaw

Oświadczenie – Opieka nad dzieckiem art. 188 K.p.

Pracownicy nie muszą co roku składać oświadczeń o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnienia do zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do lat 14
———————————————————————-

Przepisy nie określają, w jakim terminie pracownik składa oświadczenie o zamiarze bądź braku zamiaru korzystania z prawa do zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do lat 14. Jeżeli jednak pracownik złożył oświadczenie o zamiarze korzystania
z prawa do zwolnienia od pracy, to nie ma obowiązku corocznego aktualizowania tego oświadczenia. Pracownik może złożyć stosowne oświadczenie razem z wnioskiem o udzielenie przedmiotowego zwolnienia, a pracodawca będzie zobowiązany uwzględnić uprawnienie pracownika.