Audyty kadrowo płacowe

PPK – Plany Kapitałowe

W ramach świadczonych usług doradczych HR Kadry i Płace oferuje:

  • Doradztwo w zakresie tworzenia i wdrażania PPK w Podmiotach zatrudniających w tym Jednostek Sektora Finansów Publicznych
  • Szkolenia z tematyki PPK w tym dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych
  • Przygotowanie materiałów informacyjnych dla Uczestników PPK
  • Przygotowanie kompletu dokumentów w związku z wdrożeniem PPK

Poprzez formularz prześlij Nam zapytanie w sprawie oferty wdrożeniowej PPK

    Zapytanie