HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
przeliczenie premii kwartalnej w podstawie chorobowego jezek przemyslaw

Premia kwartalna w podstawie po zmianie etatu

Przeliczenie premii w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych po zmianie etatu

Pytanie
Obniżenie etatu od 06.04.2020. W połowie kwietnia pracownik korzysta z urlopu ojcowskiego (7 dni). Pracownik otrzymał premie kwartalna wraz z wypłatą w miesiącu marcu 2019.
Jak doliczyć premie kwartalna do podstawy zasiłkowej po zmianie etatu, która nastąpiła w kwietniu?
Ten sam pracownik korzysta z drugiej części urlopu ojcowskiego w maju, czy należy naliczyć nową podstawę zasiłkową, czy można kontynuować poprzednią.
Premie kwartalne zostaną wliczone do podstawy wymiaru zasiłku po przeliczeniu do aktualnego wymiaru czasu pracy.

Przykład
Pracownik stał się niezdolny do pracy w okresie od 14 do 17 kwietnia 2020 r. (4 dni).
Z dniem 01 kwietnia 2020 r. zmieniono pracownikowi wymiar czasu pracy z 1/1 etatu do 0,8 wymiaru i obniżono wynagrodzenie zasadnicze z: 4 500 zł do 3 600 zł.
Pracownik uprawniony jest również do nagrody kwartalnej, pomniejszanej za czas niezdolności do pracy, którą za poszczególne kwartały otrzymał w wysokości:
I kwartał 2020 r.: 3 250 zł
IV kwartał 2019 r.: 3 025 zł
III kwartał 2019 r.: 2 980 zł
II kwartał 2019 r.: 3 125 zł

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracodawca uwzględni wynagrodzenie pracownika za okres po zmianie wymiaru czasu pracy tj. za kwiecień 2020 r. oraz nagrodę w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 42 ust. 2 ustawy zasiłkowej oraz ust. 289 komentarza do ustawy) po przeliczeniu do aktualnego wymiaru czasu pracy.


Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego wyniesie:

miesięczne wynagrodzenie pracownika:
[3 600 zł – (3 600 zł x 13,71%)] = 3 600 zł– 493,56 zł = 3 106,44 zł
nagroda kwartalna w wysokości 1/12 przeliczona do aktualnego wymiaru czasu pracy:
Ustalenie współczynnika odpowiadającemu proporcji aktualnego wymiaru czasu pracy
do poprzedniego wymiaru: 0,8 : 1 = 0,8

Przeliczenie nagrody rocznej do ustalonego współczynnika:

(15 960 zł x 0,8) = 12 784 zł
Ustalenie wysokości nagrody kwartalnej wliczonej do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego:
(12 784 zł : 12 miesięcy) = 1 065,33 zł
[1 065,33 zł – (1 065,33 zł x 13,71%)] = 1 065,33 zł – 146,06 zł = 919,27 zł
Razem: 3 106,44 zł + 919,27 zł = 4 025,71 zł
W sytuacji gdy w miesiącu maju 2020 r. wypłacane będzie kolejne świadczenie chorobowe podstawę przyjmujemy tą samą.