HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
okladka PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe: eBook

49,90

Stan prawny na dzień: 30 listopada 2020 r.
Publikacja zawiera ponad 220 stron praktycznych wskazówek wdrażania oraz rozliczania wpłat na PPK.

 

Categories , Tag

Opis

Publikacja zawiera 199 stron praktycznych wskazówek wdrażania oraz rozliczania wpłat na PPK

Spis treści

Pracownicze Plany Kapitałowe

Wstęp
Przegląd emerytalny w Polsce
Prognozowana sytuacja finansowa FE w perspektywie do 2060 r.
Koncepcja filarów emerytalnych
Założenia programu PPK
Kogo dotyczy PPK

Uczestnicy programu
Wzór informacji dla uczestnika PPK
Wniosek uczestnika PPK o dobrowolne uczestnictwo
Przystąpienie do PPK osoby pomiędzy 55 a 70 lat
Terminy w PPK
Terminy wdrożenia PPK

Ustalanie stanu zatrudnienia
Zawarcie umowy o prowadzenie w imieniu uczestnika PPK
Przepisy przejściowe
Liczenie terminów
Nowo zatrudnione osoby
Nowo powstałe podmioty zatrudniające
Okres przejściowy do stosowania przepisów
Deklaracja wystąpienia z PPK
Wystąpienie i ponowne zapisanie do PPK
Wystąpienie z programu i mechanizm ponownego dokonywania wpłat

Deklaracja o wystąpieniu z PPK a zwrot naliczonych i pobranych wpłat
Mechanizm ponownego uczestnictwa co 4 lata
Wniosek o ponowne przystąpienie do PPK
Podmioty zwolnione z obowiązku tworzenia PPK
Okres przechowywania dokumentacji PPK
Wpłaty do PPK
Wpłaty dokonywane do PPK i możliwość ich obniżenia

Zasady zaokrąglania wpłat
Deklaracja Uczestnika PPK o wpłatach podstawowych
Deklaracja Uczestnika PPK o wpłatach dodatkowych
Przykłady wyliczeń wynagrodzenia po przystąpieniu do PPK
Przykłady wyliczeń kosztów pracodawcy po utworzeniu PPK
Terminy dokonywania wpłat
Pierwsze naliczenie wpłat na PPK
Wpłaty na PPK a ustanie zatrudnienia
Ponowne zatrudnienie pracownika będącego uczestnikiem PPK
Wpłaty na PPK a świadczenia niepieniężne
Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK
Opodatkowanie wpłaty powitalnej i dopłaty rocznej
Oskładkowanie wpłat finansowanych przez Podmiot zatrudniający
Opodatkowanie wpłaty do PPK finansowanej przez Podmiot zatrudniający
Rozliczenie składkowo – podatkowe potrąconych wpłat na PPK
Pobranie wpłaty na PPK i przekazanie do instytucji w tym samym miesiącu
Rozliczenie wynagrodzenia w następnym miesiącu lub ustaniu zatrudnienia
Wpłata na PPK a przychód zwolniony z opodatkowania do 26 lat
Opodatkowanie wpłat za cudzoziemców i oddelegowanych
Koszty uzyskania przychodu
Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów
Ile można zaoszczędzić w PPK (przykładowe wyliczenia)
Obowiązki pracodawcy w związku z PPK
Schemat wdrażania PPK
Ustalenie faktycznej liczby zatrudnionych

Reprezentacja pracownicza
Wybór instytucji finansowej
Wybór instytucji w jednostkach sektora finansów publicznych
Zawieranie umów o zarządzanie w jednostkach sektora finansów publicznych
Informowanie uczestników o PPK
Zmiana przepisów wewnątrzzakładowych
Zawarcie umowy o zarządzanie PPK
Rejestracja w ewidencji
Zmiana instytucji finansowej
Zawarcie umowy o prowadzenie PPK
Przyjęcie daty jako daty zawarcia umowy o prowadzenie
Stanowisko UODO w zakresie udostępniania danych w ramach PPK
Przekazywanie instytucji finansowej danych uczestnika po jego rezygnacji
Deklaracja o wystąpieniu przed zawarciem i po zawarciu umowy o prowadzenie
Zaniechanie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie
Oświadczenie o zawartych umowach przez Uczestnika PPK
Wzór oświadczenia o zawartych umowach o prowadzenie PPK
Inwestowane środków gromadzonych w PPK
Dodatnia stopa zwrotu

Bezpieczeństwo ponad wszystko
Fundusz funduszowi nierówny
Widełki inwestycyjne
Gdzie trafią pieniądze
Wynagrodzenie instytucji finansowej
Wypłata środków zgromadzonych w PPK
Wcześniejsza wypłata oszczędności przez Uczestnika PPK

Wyjaśnienia PFR
Obliczenie potrąceń przy wcześniejszej wypłacie środków
Wypłata środków na cele mieszkaniowe
Brak podatku od wypłaty na cel mieszkaniowy
Wypłata środków przy poważnym zachorowaniu
Brak podatku od wypłaty w przypadku poważnego zachorowania
Wspólnie z małżonkiem
Dziedziczenie środków i ich podział w razie śmierci uczestnika PPK
Dziedziczenie na zasadach ogólnych

Przekazanie środków na zasadach określonych w ustawie o PPK
Podział środków w przypadku śmierci uczestnika (związek małżeński)
Podział środków w przypadku śmierci uczestnika
Wycofanie środków z PPK w razie śmierci uczestnika PPK – Podatek
Wycofanie środków z PPK w razie rozwodu – Podatek
Wpłaty na PPK a zajęcia komornicze
Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń uczestnika PPK

Kwota wolna uczestnika PPK
Potrącenie alimentacyjne pracownika będącego uczestnikiem PPK
Wysokość kwot wolnych od potrąceń uczestnika PPK
Kary za naruszenia ustawy
Nieuprawnione korzystanie z oznaczenia

Niezawarcie umowy o zarządzanie
Nakłanianie do rezygnacji
Nieuczciwe praktyki rynkowe
Inne wykroczenia

 

 

1 opinia dla Pracownicze Plany Kapitałowe: eBook

  1. Rocca Pina

    Bardzo pomocne opracowanie. Uwielbiam Pana prace. Czytelnie, wyczerpujące- korzystam z tej wiedzy przy wdrażaniu PPK. Pana książka o wynagrodzeniach i zasiłkach to moja największa encyklopedia!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *