Przeliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

30 grudnia 2020
Kategoria: Wynagrodzenia

Wpływ wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na zmienne składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

 

Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: e-Publikacji:

wynagrodzenia zasilki 2021 place od a do z

Minimalne wynagrodzenie za pracę stanowi podstawę do obliczania niektórych świadczeń, m.in. dodatków za pracę w porze nocnej. Wobec corocznej zmiany minimalnego wynagrodzenia, będzie miało ono wpływ na prawidłowe ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Od 01 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (praca w pełnym wymiarze czasu pracy) wynosi: 2 800 zł. W 2020 r. była to kwota: 2 600 zł (wzrost o 200 zł).
Z przepisów prawnych wynika, że:
w razie zmiany w składnikach wynagrodzenia, o których mowa w § 8 rozporządzenia urlopowego (zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc), lub zmiany wysokości takich składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, wprowadzonych przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu, podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian (§ 10). Przeliczenia podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy dokonuje się by spełnić warunek wynikający z art. 172 K.p. a więc ustalić wysokość wynagrodzenia na takim poziomie jaką by pracownik otrzymał gdyby w tym czasie wykonywał pracę.

Przykład

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonuje pracę w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku po 8 h (praca zmianowa). Pracownik wynagradzany jest stałą stawką wynagrodzenia w wysokości: 3 150 zł oraz otrzymuje zmienną premię regulaminową (pomniejszaną za czas urlopu). Wynagrodzenie płatne jest 05 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
 W miesiącu styczniu 2021 r. pracownik korzystał z 24h urlopu wypoczynkowego.
Do podstawy wynagrodzenie za urlop należy przyjąć zmienne składniki wynagrodzenia faktycznie wypłacone pracownikowi w okresie: październik - grudzień 2020 r. (należne za okres: wrzesień - listopad 2020 r.).

podstawa ekwiwalent


Ponieważ pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego w miesiącu styczniu 2021 r. a w roku tym minimalne wynagrodzenie wynosi: 2 800 zł, w pierwszej kolejności należy przeliczyć faktycznie wypłacone pracownikowi dodatki za pracę w porze nocnej według obowiązującej stawki: 2 800 zł.

Dodatek za pracę w porze nocnej wypłacony w 12.2020 r. (należny za 11.2020 r.):
2 800 zł : 160 h = 17,50 zł
17,50 zł x 20% = 3,50 zł
3,50 zł x 40 h = 140 zł.

Dodatek za pracę w porze nocnej wypłacony w 11.2020 r. (należny za 10.2020 r.):
2 800 zł : 176 h = 15,91 zł
15,91 zł x 20% = 3,18 zł
3,18 zł x 40 h = 127,20 zł.

Dodatek za pracę w porze nocnej wypłacony w 10.2020 r. (należny za 09.2020 r.):
2 800 zł : 176 h = 15,91 zł
15,91 zł x 20% = 3,18 zł
3,18 zł x 32 h = 101,76 zł

Łącznie: 368,96 zł (140 zł + 127,20 zł + 101,76 zł).

Po przeliczeniu:

Bez tytulu

Wysokość wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy ze zmiennych składników:
łączna kwota faktycznie wypłaconych zmiennych składników (po przeliczeniu):

(970 zł + 368,96 zł) = 1 338,96 zł
faktyczna liczba godzin przepracowanych w okresie: wrzesień – grudzień:
(152 h + 168 h + 120 h) = 440 h
wysokość wynagrodzenia:
1 338,96 zł : 440 h = 3,04 zł/h urlopu wypoczynkowego.

Autor:
Jeżek Przemysław

przeliczenie podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy