HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
przeliczenie podstawy zasilku opiekunczego

Przeliczenie zasiłku opiekuńczego na dni robocze

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany tylko za dni robocze nie zawsze podlegać będzie przeliczeniu w świetle zmian od 9 października 2020 r.

 

Począwszy od 9 października 2020 r. obowiązują nowe przepisy i dotyczą pracowników, którym pracodawca:
obniżył wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19
oraz

wprowadził na podstawie ustawy o COVID-19 mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę.

Więcej informacji nt. zmian:
https://www.hrkadryiplace.pl/category/zasilki/


Artykuł pochodzi z:

 

Przykład
Pracownica zatrudniona od 11 września 2019 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,  pobierała dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko od 16 marca do 10 lipca 2020 r. ale tylko na dni robocze (praca 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku).
Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego do miesiąca maja 2020 r., ustalona została z miesiąca października 2019 r. (w listopadzie , grudniu 2019 r. oraz lutym 2020 r. pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim oraz pobierała zasiłek opiekuńczy).
Pracodawca na podstawie zawartego porozumienia zmienił pracownikom wymiar etatu z 1 do 0,8 etatu (na podstawie art. 15g ustawy Tarcza) na okres od 01 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.
Zasiłek opiekuńczy za okres:
od 01 do 05 czerwca
od 08 do 10 czerwca
12 czerwca
od 15 do 19 czerwca, i tak dalej
oraz od 01.07 też tylko dni robocze wypłacono z podstawy wynagrodzenia za miesiąc czerwiec po zmianie wymiaru etatu. W miesiącu maju 2020 r.  ostatnim dniem pobierania zasiłku opiekuńczego był dzień 29 maja. Kolejne dni zasiłku od 01 czerwca 2020 r.
Czy w tej sytuacji należy przeliczyć ponownie zasiłki za czerwiec i lipiec z podstawy z przed obniżenia etatu? (na wniosek pracownika) ?
Jeżeli okres pobierania ponownie zasiłku opiekuńczego rozpoczął się z dniem 01 czerwca 2020 r. (30-31 maja 2020 r. przerwa w pobieraniu) i od tego dnia, na podstawie zawartego porozumienia, obniżono wymiar etatu (art. 15g) podstawę zasiłku opiekuńczego stanowiło wynagrodzenie po zmianie etatu tj. za miesiąc czerwiec.
Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 9.10.2020 r. przeliczenie świadczeń chorobowych dotyczy sytuacji gdy obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia nastąpiło w okresie wcześniej pobieranego zasiłku. W przedstawionej sytuacji obniżenie etatu nie nastąpiło w okresie wcześniej pobieranego zasiłku stąd brak jest podstaw do jego przeliczenia od 01.06.2020 r. Gdyby zasiłek opiekuńczy pobierany był w ciągłości np. od 30 maja do 12 czerwca 2020 r. i następnie od 15 czerwca to od tego dnia zasiłek opiekuńczy podlegałby przeliczeniu przyjmując do podstawy ustaloną wcześniej podstawę.

 

Autor
Jeżek Przemysław