HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
ryczalt samochod sluzbowy do celwo prywatnych jezek przemyslaw

Samochód służbowy z napędem elektrycznym ryczałt

Ryczałt za użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych z napędem elektrycznym

Pismo z dnia 11 lutego 2020 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
Interpretacja indywidualna 0114-KDIP3-2.4011.587.2019.1.JK3


We
 wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
Wnioskodawca zamierza zawrzeć z pracownikiem umowę użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych. Samochód ten jest pojazdem elektrycznym, w związku z tym pojemność jego silnika wynosi 0.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystania samochodu służbowego dla celów prywatnych powinna zostać ustalona w kwocie ryczałtowej w wysokości 250 zł, zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ w przypadku ww. samochodu pojemność silnika wynosi 0, a więc mieści się w przedziale do 1600 cm3?
Zdaniem Wnioskodawcy, wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystania samochodu służbowego, będącego samochodem elektrycznym do celów prywatnych wynosi 250 zł, ponieważ w przypadku takich samochodów pojemność silnika wynosi 0, a więc mieści się w przedziale do 1600 cm3. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie ocenyprawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
W świetle obowiązujących przepisów wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustawodawca uzależnia od pojemności silnika: 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3, 400 zł miesięcznie – dla samochodów
o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.
Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza zawrzeć z pracownikiem umowę użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych. Samochód ten jest pojazdem elektrycznym.
Skoro zatem, w przedmiotowej sprawie, pojemność silnika wynosi 0 i mieści się w przedziale do 1600 cm3 należy przyjąć, że wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystania samochodu służbowego, będącego samochodem elektrycznym do celów prywatnych będzie wynosić 250 zł.