HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracowników w 2024 r. Najnowsze zmiany w stanowiskach ZUS

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracowników w 2024 r. Najnowsze zmiany w stanowiskach ZUS

Cel szkolenia:
jest przekazanie uczestnikom praktycznych rozwiązań dotyczących ustalania podstawy wymiaru świad-czeń chorobowych pracowników i ich rozliczeniem względem ZUS z uwzględnieniem najnowszych sta-nowisk dotyczących uwzględniania w podstawie przychodów z umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracownikiem oraz wynagrodzenia w miesiącu korzystania ze zwolnienia tytułem działania siły wyższej. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wynagrodzenie za okres zwolnienia z powodu „Działania siły wyższej”
  zmiana stanowiska ZUS w 2024 r. 
  1. omówienie najnowszego stanowiska ZUS
  2. uzupełnianie wynagrodzenia dla celów rozliczenia świadczeń chorobowych 
   • w miesiącu zwolnienia z powodu siły wyższej w wymiarze „dni”
   • w miesiącu zwolnienia z powodu siły wyższej w wymiarze „godzinowym”
   • w miesiącu zwolnienia z powodu siły wyższej i innych nieobecności w pracy
    w tym miesiącu (urlop, choroba, opieka nad dzieckiem.
 2. Zawarcie umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem
  zmiana stanowiska ZUS w 2023 r. 
  1. wliczanie do podstawy wynagrodzenia z umowy zlecenia
  2. zawarcie umowy na krótki okres
  3. okres trwania umowy zlecenia poza okres 12 miesięcy 
  4. nieprzepracowanie połowy wymiaru czasu pracy
 3. Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych osób będących pracownikami 
  1. najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych 
   • podstawa wymiaru świadczeń po zmianie etatu
   • nieobecność nieusprawiedliwiona a podwyższenie podstawy
   • brak podstaw do podwyższania świadczeń chorobowych
  2. niezdolność do pracy w pierwszym i kolejnym miesiącu zatrudnienia
  3. podstawa wymiaru po „okresie wyczekiwania
  4. kilkugodzinna nieobecność w pracy a podstawa wymiaru
  5. niezdolność po okresie urlopu bezpłatnego i wychowawczego
  6. przyjęcie do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia
   • zachowanie prawa do danego składnika wynagrodzenia
   • brak postanowień o zachowaniu prawa do danego składnika
   • zapisy regulaminu wynagradzania dot. składników wynagrodzeń
  7. uzupełnianie miesiąca i korzystanie z urlopu wypoczynkowego
  8. wpływ zmiany wymiaru etatu na podstawę wymiaru świadczeń
  9. ustalenie nowej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
  10. waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego a ponowna niezdolność
  11. składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc
 4. Dodatek za wieloletnią pracę „stażowy” w podstawie wymiaru
  1. zachowanie prawa do dodatku w okresie pobierania świadczeń chorobowych
  2. wyłączenie dodatku stażowego z podstawy wymiaru składek ZUS
  3. uwzględnianie dodatku w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych 
   • przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego i świadczenia rehabilitacyjnego przysługującego bezpośrednio po zasiłku chorobowym
  4. nabycie prawa do dodatku stażowego w czasie urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego lub pobierania świadczenia rehabilitacyjnego
 5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” w podstawie wymiaru świadczeń 
  1. uzupełnianie składnika rocznego
  2. nieprzepracowanie pełnego okresu 12 miesięcy
  3. termin wypłaty a wliczanie dodatku do podstawy
  4. przeliczenie podstawy po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 


Termin szkolenia 20.03.2024 r.
Miejsce: on-line na platformie ClickMeeting lub GetResponse
Koszt szkolenia + dostęp do nagrania 12 miesięcy
470 zł + 23% VAT

Zapisz się teraz:


  Warunki uczestnictwa.

  Warunki rezygnacji.


  Prowadzący
  Jeżek Przemysław
  Specjalista z obszaru Rozliczania Wynagrodzeń, składek ZUS, Podatku dochodowego od świadczeń pracowniczych jak i obszaru Prawa Pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku” (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN. W latach 2014/2016 współpraca z wydawnictwem INFOR jako autor licznych publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń oraz „Serwisu Prawno – Pracowniczego”.
  Od 2008 r. Trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji. Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.
  Autor publikacji:
  Rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych
  Kompendium rozliczania umów prawa cywilnego

  IMG 1364

  Polityka prywatności, ochrona danych i plików „cookies” oraz zgody marketingowe
  https://www.hrkadryiplace.pl/polityka-prywatnosci/