HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Potrącenia na Liście płac w 2024 r.

Potrącenia na Liście płac w 2024 r.

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń, świadczeń chorobowych i umów zlecenia z uwzględnieniem nowych kwot wolnych od potraceń
od 1 marca i zmian od 25 marca 2024 r.

Celem szkolenia:
jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zasad dokonywania obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego oraz umów cywilnoprawnych. Podczas szkolenia omówione zostaną obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych, w tym przepisy dotyczące dokonywania potrąceń oraz obowiązki informacyjne wobec komorników. 

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób początkujących w tematyce potrąceń jak i osób na co dzień zajmujących się potrąceniami, chcących pogłębić swoją wiedzę.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Obowiązki pracodawcy w stosunku do organów egzekucyjnych
  z uwzględnieniem zmian od 25 marca 2024 r.
  1. informacje przekazywane do organów egzekucyjnych
  2. zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej
  3. zmiana definicji wynagrodzenia za pracę w postępowaniu administracyjnym
  4. obowiązki pracodawcy przy zatrudnieniu lub zwolnieniu pracownika
 2. Kwalifikacja składników wynagrodzeń i innych świadczeń dla celów dokonywania potrąceń
  na rzecz organów egzekucyjnych
  1. podział składników wynagrodzenia według wytycznych GUS
  2. pojęcie wynagrodzenia za pracę dla potrzeb ochrony
  3. potrącenia świadczeń a zapisy w tytułach wykonawczych
 3. Praktyczne aspekty dokonywania potrąceń
  z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych w 2024 r.
  1. Wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie chorobowe
   • potrącenia za zgodą i „bez zgody pracownika”
   • kwoty wolne od potrąceń w 2024 r.
   • kwota wolna od potrąceń przy
    ulgach dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów
    PPK
   • kolejność dokonywania potrąceń i wysokość dokonywanych potrąceń w tym
    z nagród, ZFŚS, wynagrodzenia rocznego, nagród, premii w tym za okresy
    dłuższe niż 1 miesiąc
   • kiedy należy pomniejszyć kwotę wolną od potrąceń
   • świadczenia w „naturze” obok wynagrodzenia za pracę
   • kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w danym miesiącu
   • potrącenie z wynagrodzenia chorobowego
   • potrącenia dobrowolne, kary pieniężne
   • potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia za pracę
  2. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego
   • wysokość kwot wolnych od potrąceń
    obowiązujące od 1 marca 2024 r.
   • jak ustalić wysokość potrąceń wraz z kwotami wolnymi od potrąceń
   • zasady obniżania kwot wolnych
   • potrącenie, gdy w miesiącu wypłacono
   • wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłek
  3. Wierzytelność z umów cywilnoprawnych
   • zastosowanie kwoty wolnej od 1 stycznia 2024 r.
   • jak ustalić faktyczną kwotę potrąceń
   • granice i kwota wolna przy dokonywaniu potrąceń w 2024 r.
   • stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości dot. kwot wolnych
   • pomniejszenie kwoty wolnej w stosunku do liczby godzin wykonywanego zlecenia.


Termin szkolenia 26.06.2024 r.
Miejsce: on-line na platformie ClickMeeting lub GetResponse
Koszt szkolenia + dostęp do nagrania 6 miesięcy
470 zł + 23% VAT

Zapisz się teraz:


  Warunki uczestnictwa.

  Warunki rezygnacji.


  Prowadzący
  Jeżek Przemysław
  Specjalista z obszaru Rozliczania Wynagrodzeń, składek ZUS, Podatku dochodowego od świadczeń pracowniczych jak i obszaru Prawa Pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku” (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN. W latach 2014/2016 współpraca z wydawnictwem INFOR jako autor licznych publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń oraz „Serwisu Prawno – Pracowniczego”.
  Od 2008 r. Trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji. Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.
  Autor publikacji:
  Rozliczanie Wynagrodzeń i Zasiłków w 2024 r. z komentarzem
  Kompendium rozliczania umów prawa cywilnego

  IMG 1364

  Polityka prywatności, ochrona danych i plików „cookies” oraz zgody marketingowe
  https://www.hrkadryiplace.pl/polityka-prywatnosci/