HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Prawo pracy w praktyce i praktyczne kazusy z zakresu czasu pracy w II połowie 2024 roku.

Prawo pracy w praktyce i praktyczne kazusy z zakresu czasu pracy w II połowie 2024 roku.

Prawo Pracy w Praktyce – Szkolenie Online 2024

Dlaczego Warto Wziąć Udział w Szkoleniu z Prawa Pracy?

Nasze szkolenie online z zakresu prawa pracy w praktyce to idealna okazja, aby poznać najnowsze zmiany w przepisach prawa pracy oraz przeanalizować praktyczne kazusy, które mogą pojawić się w codziennej pracy. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia praktycznej wiedzy, która pomoże im w codziennej pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Nowe świadectwo pracy.
 2. Nowe zasady pracy przy monitorze ekranowym.
 3. Ważność decyzji o niepełnosprawności po odwołaniu stanów.
 4. Obowiązki pracodawcy wynikające z dyrektywy work life balance.
 5. Obowiązki pracodawcy wynikające z dyrektywy w sprawie przejrzystych
  i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej.
 6. Przerwa od pracy – stanowisko GIP.
 7. Urlop rodzicielski dla ojca.
 8. Przepisy przejściowe dotyczące urlopów rodzicielskich.
 9. Komu przysługuje 9 tygodni rodzicielskiego.
 10. Dodatkowe 5 dni urlopu opiekuńczego. Wniosek o urlop opiekuńczy.
 11. Dwa dni wolne z tytułu siły wyższej. Wniosek o siłę wyższą.
 12. Chorobowe podczas urlopu opiekuńczego.
 13. Chorobowe podczas siły wyższej. Stanowisko Ministerstwa pracy.
 14. Nowe zasady zawierania umów na okres próbny.
 15. Uzasadnianie wypowiedzenie umowy na czas określony.
 16. Uprawnienia rodziców dzieci do lat 8. Treść oświadczenia.
 17. Szkolenie a czas pracy po nowelizacji.
 18. Nowe zasady rozliczania szkoleń pracowników pod kątem czasu pracy.
 19. Rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia. Treść informacji.
 20. Kontrola trzeźwości, wg nowych przepisów.
 21. Procedura kontroli trzeźwości.
 22. Wprowadzenie kontroli trzeźwości.
 23. Zasady zapoznawania pracowników z przepisami o kontroli trzeźwości.
 24. Dokumentacja wyników badania.
 25. Dopuszczalna zawartość alkoholu w organizmie pracownika.
 26. Kontrola na zawartość środków działających podobnie do alkoholu.
 27. Praca zdalna.
 28. Cztery rodzaje pracy zdalnej – na porozumienie, na polecenie, na żądanie oraz okazjonalna praca zdalna.
 29. Procedura pracy zdalnej.
 30. Procedura bezpieczeństwa informacji, rodo i bhp.
 31. Ocena ryzyka na pracy zdalnej.
 32. Zasady ustalania i wypłaty ekwiwalentu za pracę zdalną.
 33. Kontrola pracy zdalnej.
 34. Porozumienie w sprawie pracy zdalnej.
 35. Przepisy limitujące swobodę układania harmonogramów pracy:
  – tydzień a okres odpoczynku tygodniowego, czy i jak udzielić odpoczynku za tzw. fragment ostatniego tygodnia okresu rozliczeniowego,
  – zasada jednej z czterech – wolnej niedzieli,
  – zakaz przekraczania wymiaru czasu pracy,
  – zakaz przekraczania rocznego i tygodniowego limitu nadgodzin,
  – najczęstsze niezamierzone oraz wymuszone błędy w planowaniu,
  – kiedy można zostać ukaranym grzywną za niewłaściwe planowanie pracy.
 36. Tworzenie harmonogramów czasu pracy.
 37. Prawo do wypoczynku:
  – prawo pracownika do dni wolnych i prawne warunki jego naruszenia oraz praktyczne skutki
  takiego naruszenia,
  – uprawnienia pracownika – dzień wolny, czas wolny, czy i jak wysoka zapłata – co
  i w którym momencie okresu rozliczeniowego czasu pracy, termin zapłaty poszczególnych składników płacowych pochodnych od pracy ponad normy,
  – ewidencjonowanie pracy w dniu wolnym oraz ewidencjonowanie nieobecności
  w dniu udzielonym w zamian za pracę w dniu wolnym,
  – rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym – w bieżącym i kolejnym okresie rozliczeniowym, na wniosek i bez wniosku pracownika,
  – ewidencjonowanie czasu udzielanego jako czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych
  – na jak długi okres naprzód tworzyć harmonogram oraz dopuszczalność jego późniejszej korekty,
  – jak uniknąć odpowiedzialności za tzw. ruchomy czas pracy.
 38. Rekompensata dobowych i tygodniowych godzin nadliczbowych.
 39. Skutki finansowe dla pracodawcy rozliczającego pracę poza rozkładem
  (tzw. harmonogramem):

  – w formie pieniężnej zamiast czasem wolnym,
  – czasem wolnym zamiast zapłatą,
  – dniem wolnym zamiast zapłatą,
  – zapłatą zamiast dniem wolnym,
  – zasada optymalizacji korzyści i prawno – karne ograniczenia tych możliwości.
 40. Czas pracy w podróży służbowej a praca w ruchu:
  – formułowanie postanowień o miejscu pracy (ruchome, punktowe i obszarowe miejsce pracy)
  – rozliczanie takiego czasu i takiej pracy.
 41. Elastyczny czas pracy i dopuszczalność naruszania doby pracowniczej.
 42. Czas szkolenia i doskonalenia zawodowego a czas pracy.

Rejestracja na nasze szkolenie online jest prosta i szybka. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej. Po rejestracji otrzymasz szczegółowe informacje dotyczące dostępu do szkolenia.Termin szkolenia 09.07.2024 r.
Miejsce: on-line na platformie ClickMeeting lub GetResponse
Koszt szkolenia + dostęp do nagrania 6 miesięcy
470 zł + 23% VAT

Zapisz się teraz:


  Warunki uczestnictwa.

  Warunki rezygnacji.


  Prowadzący
  Przemysław Pogłódek
  Prawnik, wykładowca Akademii WSB, inspektor pracy, były pracownik
  i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, , wykładowca prawa pracy z 24. letnim stażem w wielu najbardziej znanych i renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i za granicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, ekspert prowadzący Kancelarię Prawa Pracy Pogłódek Różański, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, doradca KPP LEWIATAN.

  Przemysław Pogłódek

  Polityka prywatności, ochrona danych i plików „cookies” oraz zgody marketingowe