HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Zatrudnianie cudzoziemców Warsztaty profesjonalnego wypełniania dokumentów legalizujących pobyt i pracę

Program warsztatów „Zatrudnianie cudzoziemców: Warsztaty profesjonalnego wypełniania dokumentów legalizujących pobyt i pracę”

Cel szkolenia:
jest zapoznanie uczestników z procesem zatrudniania cudzoziemców oraz przekazanie im praktycznych informacji i umiejętności dotyczących profesjonalnego wypełniania niezbędnych dokumentów.

Główne cele warsztatów to:

1. Zrozumienie procesu zatrudniania cudzoziemców: Uczestnicy dowiedzą się, jakie są wymagania prawne i procedury związane z legalnym zatrudnianiem cudzoziemców. Będą mieli szansę zdobyć wiedzę na temat różnych typów zezwoleń, procedur administracyjnych i ich istotności przy procesie zatrudniania cudzoziemców.

2. Poznanie dokumentów niezbędnych do zatrudnienia cudzoziemców: Uczestnicy otrzymają praktyczne instrukcje dotyczące wypełniania dokumentów, takich jak wnioski o zezwolenia na pracę, umowy o pracę, zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych itp. Będą mieli okazję nauczyć się, jak poprawnie wypełniać te dokumenty, unikając błędów i opóźnień.

3. Praktyczne zastosowanie wiedzy: Warsztaty uwzględniają praktyczne ćwiczenia, które umożliwią uczestnikom aplikowanie zdobytej wiedzy w rzeczywistych przypadkach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Uczestnicy będą mieli możliwość ćwiczyć wypełnianie dokumentów pod okiem eksperta, który udzieli im wskazówek i porad na temat optymalizacji procesu.

4. Rozwiązywanie problemów i pytania uczestników: Warsztaty zapewniają miejsce, w którym uczestnicy mogą zadawać pytania, dzielić się doświadczeniem i rozwiązywać występujące problemy dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Ekspert zatrudniania cudzoziemców będzie dostępny, aby udzielać indywidualnych porad i odpowiedzi na pytania uczestników.

5. Podniesienie kompetencji zawodowych: Celem warsztatów jest również podniesienie kompetencji zawodowych uczestników w obszarze zatrudniania cudzoziemców. Po ukończeniu warsztatów uczestnicy powinni być przygotowani do skutecznego wypełniania dokumentów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, co pozwoli im na sprawne prowadzenie procesu rekrutacyjnego i unikanie potencjalnych błędów.

Grupa docelowa:

Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców (wszystkie gałęzie gospodarki): działy kadrowe, działy personalne, działy rekrutacyjne, administracja publiczna, księgowi.

Korzyści dla uczestników z warsztatów „Zatrudnianie cudzoziemców: Warsztaty profesjonalnego wypełniania dokumentów” mogą być różnorodne i obejmować:

 1. Zwiększenie wiedzy i umiejętności: Uczestnicy zdobędą szczegółową wiedzę na temat procesu zatrudniania cudzoziemców i prawnych wymagań związanych z wypełnianiem dokumentów. Będą w stanie dokładnie zrozumieć proces, co pozwoli im uniknąć błędów i upewnić się, że wszystkie formalności są wypełnione poprawnie.
 2. Skrócenie czasu: W wyniku udziału w warsztatach uczestnicy będą w stanie skrócić czas potrzebny na wypełnienie dokumentów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Poznanie prawidłowych procedur i kroków przyspieszy cały proces, co zaoszczędzi czas i potencjalne problemy związane z opóźnieniami.
 3. Zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędów: Wiedza zdobyta podczas warsztatów umożliwi uczestnikom uniknięcie powszechnych błędów związanych z wypełnianiem dokumentów. Właściwe wykonanie formalności i prawidłowe wypełnienie dokumentów jest kluczowe, aby uniknąć problemów związanych z prawem i potencjalnymi konsekwencjami.
 4. Zwiększenie efektywności pracy: Uczestnicy będą w stanie bardziej skutecznie zarządzać procesem zatrudniania cudzoziemców, dzięki czemu cały proces może być przeprowadzony sprawniej i bezproblemowo. Poprawa efektywności pracy przełoży się na oszczędność czasu i zasobów organizacji.
 5. Uniknięcie kary finansowych: Poznanie obowiązujących przepisów prawnych i wymogów dokumentacyjnych umożliwia uczestnikom uniknięcie kar finansowych za nieprawidłowe wypełnienie dokumentów lub naruszenia prawa związanego z zatrudnianiem cudzoziemców.
 6. Podniesienie kompetencji zawodowych: Warsztaty umożliwiają uczestnikom rozwinięcie swoich umiejętności w zakresie obsługi procesu związane z zatrudnianiem cudzoziemców. Posiadanie dodatkowej wiedzy i umiejętności może przyczynić się do podniesienia wartości uczestników na rynku pracy.
 7. Budowanie zaufania: Pełne zrozumienie procedur i przepisów będzie miało pozytywny wpływ na relacje między uczestnikami a cudzoziemcami, których dotyczą formalności zatrudnieniowe. Poprawne i kompleksowe wypełnienie dokumentów przyczyni się do budowy zaufania i zwiększenia satysfakcji zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika.
 8. Możliwość wymiany doświadczeń: Warsztaty mogą być również okazją do wymiany doświadczeń i zdobycia praktycznych wskazówek od innych uczestników. Spotkanie osób pracujących w podobnej dziedzinie pozwoli na lepsze zrozumienie wyzwań i możliwości związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wprowadzenie:
  • Cel warsztatów – Krótka prezentacja tematu zatrudniania cudzoziemców (aktualna sytuacja na rynku pracy)
 2. Podstawowe pojęcia i przepisy prawne:
  • Definicja cudzoziemca – Przepisy prawne dotyczące zatrudniania cudzoziemców – Obowiązki pracodawcy
 3. Dokumenty niezbędne do zatrudnienia cudzoziemca:
  • Lista niezbędnych dokumentów formalnych – Omówienie procedur ich uzyskania – Wyjaśnienie różnic między różnymi typami wiz, oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, powiadomień o powierzeniu wykonywania pracy dla cudzoziemców z Ukrainy.
 4. Wypełnianie dokumentów:
  • Praktyczne wypełnianie formularzy aplikacyjnych – Wyjaśnienie, jak uniknąć błędów i pomyłek w dokumentach – Korzystanie z systemów online do składania wniosków (praca.gov.pl)
 5. Studia przypadków:
  • Analiza prawdziwych przykładów i sytuacji związanych z zatrudnianiem cudzoziemców Dyskusja na temat najlepszych praktyk i możliwych pułapek
 6. Podsumowanie i pytania:
  • Podsumowanie najważniejszych punktów warsztatów – Możliwość zadawania pytań i uzyskanie dodatkowych informacji od prowadzącego


Termin szkolenia 29.04.2024 r.
Miejsce: on-line na platformie ClickMeeting lub GetResponse
Koszt szkolenia + dostęp do nagrania 3 miesięcy
470 zł + 23% VAT

Zapisz się teraz:


  Warunki uczestnictwa.

  Warunki rezygnacji.


  Prowadząca
  Monika Piątek

  Od 10 lat działam na rynku pracy w branży HR, a dokładnie zajmuję się tematyką zatrudniania cudzoziemców. Swoją karierę zawodową zaczynałam na stażu w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Tam poznałam tajniki pracy z dokumentami cudzoziemców tak, aby ich pobyt i praca na terytorium RP były legalne.
  Dziś jestem ekspertką w dziedzinie zatrudniania cudzoziemców na polskim rynku pracy. Współpracuję z przedsiębiorcami z różnych branż. Dzięki wiedzy, którą nabyłam przez te 10 lat jestem praktykiem, który wspiera pracodawców w tej jakże ważnej dziedzinie HR. Swoje doświadczenie zdobyłam we współpracy z przedsiębiorcami z Polsko- Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz w pracy na stanowisku koordynatora ds. rekrutacji cudzoziemców w Jeronimo Martins Polska S.A. Przez te wszystkie lata jestem odpowiedzialna za przygotowanie pełnej dokumentacji do zatrudnienia obcokrajowca u danego przedsiębiorcy oraz za edukowanie w temacie. Współpracowałam z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski i Ukrainy, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Polski i Ukrainy oraz Ambasady Ukrainy. Na co dzień pracuję ze Strażą Graniczną, Inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędnikami Powiatowych Urzędów Pracy oraz Urzędów Wojewódzkich
  Z wykształcenia jestem filologiem ukraińskim. Znam i posługuję się językiem ukraińskim co w dzisiejszych czasach jest na wagę złota. Obecnie jestem studentką studiów MBA w zakresie zarządzania i marketingu.

  Monika Piątek - Program warsztatów "Zatrudnianie cudzoziemców: Warsztaty profesjonalnego wypełniania dokumentów legalizujących pobyt i pracę”

  Polityka prywatności, ochrona danych i plików „cookies” oraz zgody marketingowe