HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Równoważny system Czasu Pracy. Planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz wynagrodzeń w 2024 r.

Równoważny system Czasu Pracy. Planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz wynagrodzeń w 2024 r.

Celem szkolenia
jest omówienia zasad planowania i rozliczania czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy opartych na przepisach Kodeksu pracy, stanowiskach i orzecznictwie sądów. Każdy omawiany przypadek poparty jest licznymi przykładami z którymi mamy do czynienia w bieżącej pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających wiedzę dot. rozliczania czasu pracy, pracowników działów personalnych, kierowników jak i doświadczonych praktyków chcących pogłębić swoją wiedzę.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Równoważny system czasu pracy
  1. dopuszczalność przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12/16/24 h
  2. zakaz przekraczania normy dobowej dla niektórych grup pracowników
  3. zgoda pracownika na wykonywanie pracy powyżej 8h
  4. okresy rozliczeniowe a obowiązek zawiadomienia PIP
  5. ruchomy czas pracy w systemie równoważnym
  6. możliwość wykonywania przez osoby niepełnosprawne
 2. Definicje i pojęcia związane z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy
  1. doba pracownicza
  2. tydzień pracy
  3. normy i wymiar czas pracy
 3. Rozliczanie czasu pracy w różnych sytuacjach
  1. dyżur pracowniczy (rekompensata, czas wolny, wynagrodzenie, ewidencja)
  2. szkolenie pracowników (szkolenie poza godzinami pracy)
  3. przerwy wliczane i nie wliczane do czasu pracy
 4. Planowanie czasu pracy
  1. obowiązek tworzenia rozkładów czasu pracy i możliwość ich zmiany
  2. maksymalny tygodniowy czas pracy
  3. zasada przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy
  4. planowanie pracy w okresach rozliczeniowych dłuższych niż 1 miesiąc
  5. liczba dni wolnych od pracy
  6. odpoczynki dobowe i tygodniowe
  7. skutki planowania pracy w dłuższych okresach rozliczeniowych a rozliczenie wynagrodzenia
 5. Odpracowanie wyjść prywatnych
  1. wniosek o wyjście prywatne
  2. możliwość odpracowania wyjścia prywatnego:
   • kobiet w ciąży
   • pracowników niepełnosprawnych na bazie wyjaśnień GIP
   • pracowników młodocianych
 6. Praca w niedziele i święta
  1. czy w każdej sytuacji pracodawca może zaplanować lub zlecić pracę w niedziele
  2. kiedy należy udzielić innego dnia wolnego
  3. brak udzielenia dnia wolnego
  4. rozkład czasu pracy przewidujący pracę w niedzielę
  5. czy można zaplanować każdą niedzielę w pracy
 7. Zatrudnienie lub zwolnienie w trakcie okresu rozliczeniowego
  1. rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego skutkujące wypłatą dodatkowego wynagrodzenia wraz z dodatkiem
  2. prawidłowe ustalenie stawki godzinowej (wymiar czy rozkład czasu pracy)
  3. niedopracowanie godzin w związku z nierównomiernym rozkładem czasu pracy na poszczególne miesiące danego okresu rozliczeniowego
  4. w jakiej wysokości wypłacić dodatek do wynagrodzenia? – Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy
 8. Praca w godzinach nadliczbowych
  1. która godzina będzie godziną nadliczbową dla pracownika niepełnoetatowego
  2. obliczanie przekroczeń ponadwymiarowych dobowych i średniotygodniowych
  3. przekroczenie godzin ponadwymiarowych a dodatek do wynagrodzenia
  4. wniosek o odebranie czasu wolnego za nadgodziny
  5. wskazanie pracownikowi termin odbioru czasu wolnego za nadgodziny
  6. wynagrodzenie w przypadku odbioru czasu wolnego w innym miesiącu
  7. dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych
  8. ustalenie nadgodzin „dobowych i średniotygodniowych” a wysokość dodatku:
   • wcześniejsze wezwanie do pracy
   • wezwanie w dniu wolnym a przekroczenie normy dobowej
   • wezwanie w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
    a przekroczenie normy dobowej
   • wezwanie do pracy w niedziele i święto a przekroczenie normy dobowej
   • planowana praca w niedziele i święto a przekroczenie normy dobowej
   • wezwanie pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
    a naruszenie limitu godzin ponadwymiarowych i norm czasu pracy


Termin szkolenia 25.06.2024 r.
Miejsce: on-line na platformie ClickMeeting lub GetResponse
Koszt szkolenia + dostęp do nagrania 6 miesięcy
470 zł + 23% VAT

Zapisz się teraz:


  Warunki uczestnictwa.

  Warunki rezygnacji.


  Prowadzący
  Jeżek Przemysław
  Specjalista z obszaru Rozliczania Wynagrodzeń, składek ZUS, Podatku dochodowego od świadczeń pracowniczych jak i obszaru Prawa Pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku” (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN. W latach 2014/2016 współpraca z wydawnictwem INFOR jako autor licznych publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń oraz „Serwisu Prawno – Pracowniczego”.
  Od 2008 r. Trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji. Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.
  Autor publikacji:
  Rozliczanie Wynagrodzeń i Zasiłków w 2024 r. z komentarzem
  Kompendium rozliczania umów prawa cywilnego

  IMG 1364

  Polityka prywatności, ochrona danych i plików „cookies” oraz zgody marketingowe
  https://www.hrkadryiplace.pl/polityka-prywatnosci/