Plan szkolenia

Egzekucja z wynagrodzeń zasiłków i umów zlecenia w 2020 r. Zmiany w ustalaniu kwot wolnych (Tarcza Antykryzysowa 3.0).

Egzekucja z wynagrodzeń zasiłków i umów zlecenia w 2020 r.
Zmiany w ustalaniu kwot wolnych (Tarcza Antykryzysowa 3.0).


Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego oraz umów cywilnoprawnych po zmianach w przepisach prawa.
Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób początkujących w tematyce potrąceń jak i osób na co dzień zajmujących się potrąceniami, chcących pogłębić swoją wiedzę.

 

Tarcza Antykryzysowa: 3.0
Podwyższenie kwot wolnych od potrąceń

 • zajęcia objęte wyższą kwotą wolną i zasady ich ustalania
 • kwota wolna przy obniżonym wynagrodzeniu w związku z pandemią

Potrącenia po przystąpieniu do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
zmiany w przepisach Kodeksu Pracy od 01 stycznia 2019 r.

 • wysokość dokonywanych potrąceń z wynagrodzenia pracownika
 • wpływ potrącanych składek na kwoty wolne od potrąceń
 • od jakiej kwoty do wypłaty należy dokonać obowiązkowych potrąceń
 • czy potrzebna jest zgoda pracownika
 • Nowelizacja przepisów ustawy o podatku a wpływ na potrącenia
 • PIT – zerowy dla młodych do 26 lat
 • zmiana kosztów uzyskania przychodów
 • Obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych
 • informacje dla organów egzekucyjnych: Komornik, ZUS, Urząd Skarbowy
 • zbieg egzekucji komorniczej, sądowej i administracyjnej
 • obowiązki pracodawcy przy zatrudnieniu lub zwolnieniu pracownika
 • kara pieniężna za niewywiązywanie się z obowiązku informacyjnego
 • obowiązek potrącenia alimentów na "wniosek wierzyciela"

Praktycznie na przykładach jak dokonywać potrąceń: z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych

 • Wynagrodzenie za pracę:
 • kwalifikacja świadczeń do wynagrodzenia
 • potrącenia za zgodą i "bez zgody pracownika"
 • kolejność dokonywania potrąceń i wysokość dokonywanych potrąceń w tym z nagród, ZFŚS, wynagrodzenia rocznego, nagród, premii w tym za okresy dłuższe niż 1 miesiąc
 • kiedy należy pomniejszyć kwotę wolną od potrąceń
 • świadczenia w „naturze” obok wynagrodzenia za pracę
 • kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w danym miesiącu
 • potrącenie z wynagrodzenia chorobowego
 • potrącenia dobrowolne, kary pieniężne
 • potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia za pracę
 • Zasiłki z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego
 • nowa wysokość kwot wolnych od 01 marca 2020 r.
 • jak ustalić wysokość potrąceń wraz z kwotami wolnymi od potrąceń
 • zasady obniżania kwot wolnych
 • potrącenie gdy w danym miesiącu wypłacono: wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłek
 • Wierzytelność z umów cywilnoprawnych
 • zastosowanie kwoty wolnej od 01 stycznia 2020 r.
 • jak ustalić faktyczną kwotę potrąceń
 • granice i kwota wolna przy dokonywaniu potrąceń w 2019 r.
 • najnowsze rozstrzygnięcie Ministerstwa Sprawiedliwości odnośnie kwot wolnych w odniesieniu do minimalnej stawki godzinowej
 • zasady pomniejszania kwoty wolnej w stosunku do liczby godzin wykonywanego zlecenia.

 

Zapytanie o szkolenie


test