Plan szkolenia

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w 2020 r.

Dokumentacja Pracownicza w 2020 r.
Akta osobowe – Fundusz Socjalny – Świadectwo pracy – Czas Pracy - PPK

Celem szkolenia
jest omówienie zmian w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i ich elektronizacji. Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie skrócenia okresu przechowywania akt osobowych, nowych obowiązków informacyjnych, możliwości prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, zmian w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z czasem pracy oraz akt osobowych pracownika, warunków prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.
Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów.
Każdy uczestnik otrzyma bogate materiały szkoleniowe z licznymi przykładami (z dostępem do wersji elektronicznej) wraz z wzorami dokumentów.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Nawiązanie stosunku pracy

 • dokumentacja w procesie rekrutacji
 • dokumentacja w związku z nawiązaniem stosunku pracy – po zmianach
 • skierowanie na wstępne badania lekarskie

Akta Osobowe i dodatkowa dokumentacja pracownicza na bazie najnowszych stanowisk Resortu Pracy

 • klauzula informacyjna RODO
 • analiza dokumentów w aktach osobowych z podziałem na 4 części
 • przechowywanie dokumentów w innym porządku niż chronologicznym
 • co obejmuje dokumentacja pracownicza w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (szczegółowy katalog dokumentacji)
 • warunki wydawania kopii dokumentacji pracowniczej
 • okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • obowiązek kontynuowania prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • stosowanie nowych przepisów w ramach stosunków pracy powstałych przed 01.01.2019 r.
 • postać prowadzonej dokumentacji

Dokumentacja związana z czasem pracy po zmianach 

 • dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji zw. z czasem pracy
 • informacje w prowadzonej ewidencji czasu pracy - właściwe ujmowanie dni wolnych z oznaczeniem tytułu ich udzielenia
 • dodatkowa dokumentacja (karty urlopowe, zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych, zadaniowy system czasu pracy, wyjścia prywatne itp.)
 • tworzenie rozkładów czasu pracy i okres ich przechowywania

Dokumentacja związana z Funduszem Socjalnym po zmianach

 • dokumentowanie oświadczeń w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia
 • obowiązek upoważnień dla osób przetwarzających dane w związku z ZFŚS
 • okresy przez które można przetwarzać dokumenty i obowiązek ich usunięcia
 • nowy obowiązek weryfikacji danych osobowych
 • przetwarzanie danych dot. zwolnień z podatku dochodowego

 Dokumentacja związana z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

 • jakie dokumenty należy gromadzić w związku z PPK
 • okresy przez które można przetwarzać dokumenty i obowiązek ich usunięcia

Dokumentacja w związku z ustaniem zatrudnienia po zmianach

 • informacje zawarte w wydanym świadectwie pracy
 • warunki wydania kopii świadectwa pracy – zmiany w przepisach
 • obowiązek informacyjny o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej

 

 

 

Zapytanie o szkolenie


test