Plan szkolenia

Art. 15g – 15gg Tarcza 1.0 – 4.0 Rozliczanie dofinansowania do wynagrodzeń i składek z FGŚP. Wynagrodzenia i Zasiłki w okresie „Przestoju i Obniżonego etatu”

Art. 15g – 15gg Tarcza 1.0 - 4.0
Rozliczanie dofinansowania do wynagrodzeń i składek z FGŚP. Wynagrodzenia i Zasiłki w okresie „Przestoju i Obniżonego etatu”


Celem szkolenia:

jest omówienie zagadnień dotyczących rozliczania wynagrodzeń i zasiłków w okresie ogłoszonego „Przestoju ekonomicznego” i „Obniżonego wymiaru etatu” wynikających z najnowszej ustawy tzw. „Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców” z uwzględnieniem założeń „Tarczy 4.0”.

Program szkolenia

Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek FUS „Tarcza 4.0”

 • nowe zasady wprowadzania „Przestoju” i „Obniżonego etatu”
 • dofinansowanie przy braku objęcia pracowników przestojem i obniżonym etatem
 • okresy wypłat świadczeń i ich wysokość
 • zwrot całości otrzymanego dofinansowania

Zasady rozliczania dofinansowań

 • wytyczne WUP
 • załączniki z wykazem wynagrodzeń

Lista płac: wynagrodzenia i zasiłki
wysokość dofinansowania z FGŚP w okresie „Przestoju ekonomicznego”

 • miesiąc przestoju a pełny i niepełny wymiar czasu pracy
 • ogłoszenie przestoju w trakcie miesiąca a pełny i niepełny wymiar czasu pracy
 • niepełny miesiąc przestoju i wypłata świadczeń chorobowych
 • rozliczenie wynagrodzenia dla zleceniobiorców

Lista płac: wynagrodzenia i zasiłki
wysokość dofinansowania z FGŚP w okresie „Obniżonego wymiaru czasu pracy”

 • obniżenie wymiaru czasu pracy od pierwszego dnia miesiąca
 • obniżenie wymiaru czasu pracy dla niepełnoetatowca
 • obniżenie wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca

Lista płac: wynagrodzenia i zasiłki
wysokość dofinansowania z FGŚP w okresie stosowania art. 15ggPodstawa wymiaru świadczeń chorobowych
Przestój ekonomiczny Obniżony wymiar etatu

 • zawieszenie wypłaty niektórych składników wynagrodzenia w okresie przestoju
 • obniżenie etatu w miesiącu niezdolności do pracy
 • obniżenie etatu w trakcie pobierania świadczeń chorobowych
 • przerwa w pobieraniu świadczeń chorobowych a zmiana wymiaru etatu

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

 • praca przez część miesiąca i zasiłek opiekuńczy
 • zasiłek opiekuńczy na dni robocze

 

 

Zapytanie o szkolenie


test