Plan szkolenia

Praktycznie o ustalaniu podstaw do wypłaty wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, ekwiwalent, przepracowaną część miesiąca i świadczeń chorobowych

Praktycznie o ustalaniu podstaw do wypłaty wynagrodzenia
za urlop wypoczynkowy, ekwiwalent, przepracowaną część miesiąca i świadczeń chorobowych


Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób które posiadają co najmniej podstawową wiedzę z naliczania wynagrodzeń chcących pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń, osób pracujących w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


Podstawa do wypłaty wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

 • składniki wynagrodzenia nie ujmowane w podstawie
 • zmienne składniki wynagrodzenia w podstawie (premie, dodatki)
 • zmiana w składnikach wynagrodzenia a przeliczenie podstawy
 • powrót po długotrwałej nieobecności pracy
 • wykorzystanie urlopu w pierwszym i kolejnym miesiącu zatrudnienia
 • zawarcie kolejnej umowy o pracę
 • wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę
 • Podstawa do wypłaty

Podstawa do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

 • zasady dopełniania podstawy przy różnych składnikach wynagrodzenia za okresy miesięczne, kwartalne i roczne
 • dopełnienie podstawy przy pracy zleconej w dniach wolnych
 • ekwiwalent za urlop przy krótkotrwałym zatrudnieniu
 • wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

 • wynagrodzenie za pracę i wypłata świadczenia chorobowego i inne przyczyny
 • liczba godzin do przepracowania w danym miesiącu
 • stawka godzinowa przy nadgodzinach i zmianie wysokości wynagrodzenia
 • zmiana wymiaru etatu, e-ZLA i urlop bezpłatny w danym miesiącu
 • niepełny etat a wynagrodzenie za część miesiąca
 • wynagrodzenie a choroba w dni wolne od pracy
 • wynagrodzenie a choroba przypadająca tylko na dni robocze
 • wynagrodzenie za część miesiąca w różnych systemach czasu pracy
 • wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez 30 dni
 • wynagrodzenie niepełnoetatowca za część miesiąca i choroba
 • zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego
 • zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego
 • zmiana wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego
 • świadczenie chorobowe i urlop wypoczynkowy w danym miesiącu
 • świadczenie chorobowe za część dniówki roboczej
 • brak ZUS e-ZLA do momentu sporządzenia listy płac
 • wynagrodzenie za niezawiniony „Przestój”

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników

 • niezdolność do pracy w pierwszym miesiącu zatrudnienia
 • przyjęcie do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia
 • zachowanie prawa do danego składnika wynagrodzenia
 • zapisy regulaminu wynagradzania dot. składników wynagrodzeń
 • uzupełnianie miesiąca w przypadku urlopu wypoczynkowego
 • wpływ zmiany wymiaru etatu na podstawę wymiaru świadczeń
 • zmiana wymiaru etatu w miesiącach poprzedzających niezdolność
 • zmiana wymiaru etatu w miesiącu powstania niezdolności do pracy
 • zmiana wymiaru czasu przy składnikach wynagrodzenia za okresy kwartalne, roczne i półroczne
 • ustalenie nowej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
 • składniki nie uwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń
 • brak wypłaty danego składnika wynagrodzenia
 • zmiana regulaminu wynagradzania i jej wpływ na podstawę
 • nowy składnik wynagrodzenia
 • zaprzestanie wypłaty danego składnika wynagrodzenia
 • zmiana zasad pomniejszania danego składnika wynagrodzenia

Zapytanie o szkolenie


test