HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
termin pierwsze wplaty na pracownicze plany kapitalowe jezek przemyslaw

Pierwsze naliczenie wpłat PPK

Terminy naliczenia pierwszych wpłat na PPK

Przykład:
Jeżeli umowa o prowadzenie PPK zawarta zostanie 10 listopada 2020 r. i w tym samym miesiącu np. 30 listopada 2020 r.  pracownik otrzyma wynagrodzenie, to wpłaty do PPK naliczone od tego wynagrodzenia powinny zostać przekazane do instytucji finansowej w terminie 1-15 grudnia 2020 r..
Natomiast nie ma przeszkód, żeby wpłaty naliczone i pobrane od kolejnego wynagrodzenia wypłaconego w miesiącu grudniu przekazać jeszcze w grudniu na konto wybranej instytucji finansowej.

Powyższe istotne jest ze względu na rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy z części finansowej po stronie pracodawcy (1,5% – wpłata podstawowa). Pamiętaj, że dokonując wpłaty do instytucji finansowej w kolejnym miesiącu kalendarzowym, zgodnie z powyższym przykładem 15 grudnia 2020 r. podatek dochodowy od części wpłaty pracodawcy rozliczyć należy w miesiącu jej przekazania do instytucji a więc w miesiącu grudniu 2020 r. pomimo tego, że naliczenie wpłaty 1,5% widnieć będzie na liście płac za miesiąc listopad 2020 r.

Jeżeli natomiast umowa o prowadzenie PPK zostanie zawarta 10 listopada 2020 r., ale pierwsze wynagrodzenie po zawarciu tej umowy zostanie wypłacone dopiero w grudniu np. 10 grudnia 2020 r., to w związku z tym, że grudzień jest w tym przypadku miesiącem następującym po miesiącu, w którym zawarto umowę o prowadzenie PPK, wpłaty do PPK mogą zostać przekazane do IF już w terminie naliczenia i pobrania tych wpłat, ale nie później niż do 15 stycznia 2021 r.

Naliczone i przekazane wpłaty do IF w tym samym miesiącu kalendarzowym co rozliczone wynagrodzenie pracownika spowoduje rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy na tej samej liście płac na której została naliczona.

Autor:
Jeżek Przemysław