HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
terminy wdrazania zawierania umowu ppk pracownicze plany kapitalowe

Terminy wdrażania i zawierania umów

Terminy wdrażania i zawierania umów
w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych


Terminy wdrażania PPK

Zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy o PPK (rozdział dot. przepisów przejściowych) obowiązek stosowania przepisów ustawy wprowadzany jest stopniowo, tj.:
od 01 stycznia 2020 r.
dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób – według stanu na dzień 30.06.2019 r.
od 01 lipca 2020 r.
dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób – według stanu na dzień 31.12.2019 r.
od 01 stycznia 2021 r.
dla pozostałych podmiotów oraz osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych

Od tych zasad są jednak wprowadzone pewne wyjątki. Podmioty zatrudniające, należące do jednej grupy kapitałowej, mogą zawierać umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK, w którym ustawa ma zastosowanie do podmiotu zatrudniającego największą liczbę osób w grupie kapitałowej. W efekcie wszyscy pracodawcy w ramach danej grupy kapitałowej mogą utworzyć PPK wcześniej niż wynikałoby to z ogólnego harmonogramu (art. 134 ust. 4 ustawy).


Terminy zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie

Podmiot 
zatrudniający
Stosowanie 
ustawy
Umowa 
o zarządzanie
Umowa o prowadzenie PPK
na dzień 31.12.2018 r.
co najmniej 250 osób
od 1 lipca 2019 r. do 25 października 2019 r. do 12 listopada 2019 r.

na dzień 30.06.2019 r. co najmniej 50 osób 

od 1 stycznia 2020 r.

do 27 października 2020 r.

do 10 listopada 2020 r.

na dzień 31.12.2019 r. co najmniej 20 osób 
od 1 lipca 2020 r. do 27 października 2020 r. do 10 listopada 2020 r.

pozostałe 
podmioty zatrudniające oraz osób zatrudnionych
od 1 stycznia 2021 r. do 23 kwietnia 2021 r. do 10 maja 2021 r.

w jednostkach sektora finansów publicznych
od 1 stycznia 2021 r. do 26 marca 2021 r. do 10 kwietnia 2021 r.


Powyższe terminy (dotyczące jednostek sektora finansów publicznych) na utworzenie PPK obowiązują też
uczelnie publiczne (tworzone przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej), które również wchodzą w skład sektora finansów publicznych.


Ważne:
Terminy podane powyżej wskazują daty graniczne.
Podmiot zatrudniający objęty stosowaniem ustawy np. od dnia 01 lipca 2020 r. może wcześniej zawrzeć umowy o zarządzanie i o prowadzenie PPK.

Autor:
Jeżek Przemysław