Ulga dla klasy średniej a kwota wolna od podatku

2 grudnia 2021
Kategoria: Aktualności

Czy ulga dla „klasy średniej” i ulga 425 zł to to samo ?  

Najczęściej zadawane pytanie na szkoleniach z tematyki „Kalkulacji wynagrodzeń po uchwaleniu Polskiego Ładu”
To dwie niezależne od siebie kwoty:
kwota zmniejszająca podatek (tzw. ulga podatkowa) to 1/12 z kwoty: 5 100 zł (30 000 zł x 17%) = 425 zł stosowana u pracownika na podstawie złożonego (przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym) oświadczenia PIT-2: pomniejsza wysokość zaliczki na podatek dochodowy.
Ulga dla „klasy średniej” to kwota, która pomniejsza dochód pracownika (podstawę do opodatkowania) i uzależniona jest od łącznych miesięcznych przychodów ze stosunku pracy pracownika wyliczana na podstawie dwóch wzorów w zależności od wysokości osiągniętych przychodów.

Jeżek Przemysław

Doradztwo Szkolenia Placowe 6