HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
urlop wypoczynkowy a kwarantanna

Urlop wypoczynkowy a „Kwarantanna”

Przerwanie trwającego urlopu wypoczynkowego w momencie objęcia pracownika Kwarantanną lub Izolacją

 

Przepisy Kodeksu pracy wskazują wprost sytuacje, w których już udzielony urlop wypoczynkowy ulega obligatoryjnemu przerwaniu. Zgodnie z art. 166 – część urlopu niewykorzystaną z powodu:

  • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby
     
  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną
     
  • odbywania ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego albo pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, przez czas do 3 miesięcy
     
  • urlopu macierzyńskiego

pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

WAŻNE:
Objęcie pracownika kwarantanną należy traktować jako odosobnienie w związku z chorobą zakaźną, pomimo, że kwarantanna nie jest potwierdzeniem zachorowania na COVID-19.

Przerwanie urlopu nie powoduje automatycznego jego przesunięcia na okres następujący bezpośrednio po okresie przerwy. Pracownik nie może sam samowolnie kontynuować przerwanego wypoczynku, chyba, że pracodawca wyrazi na to zgodę.

Natomiast w sytuacji gdy w okresie objęcia pracownika kwarantanną, wykonywana jest praca zdalna, pracownika należy traktować jako osobę wykonującą pracę zawodową w innym miejscu (najczęściej w domu) niż siedziba pracodawcy. Oznacza to, że jeżeli pracownik w okresie wykonywania pracy zdalnej zawnioskuje o urlop wypoczynkowy np. na 1 dzień należy traktować go jak pracownika będącego w pracy, który ma prawo do urlopu wypoczynkowego.

Autor:
Jeżek Przemysław