HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Płacowe 75

Urlop na przełomie miesięcy a zmienne składniki wynagrodzenia

Zmienne składniki wynagrodzenia w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy na przełomie miesięcy kalendarzowych


Choć wynagrodzenie za pracę rozliczamy głównie za poszczególne miesiące kalendarzowe to w sytuacji gdy pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego na przełomie miesięcy kalendarzowych, stawkę wynagrodzenia urlopowego ze składników zmiennych ustala się raz z okresu trzech miesięcy (możliwe wydłużenie podstawy do dwunastu miesięcy)  poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Obowiązuje ona także dla tej części urlopu, która jest nieprzerwanie kontynuowana w następnym miesiącu.
Składniki wynagrodzenia określone

w stawce miesięcznej w stałej wysokości:
uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu wypoczynkowego (§ 7 rozporządzenia)

zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc:
uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości zmiennych składników wynagrodzenia mogą być one uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nie przekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (§ 8 pkt 1-3 rozporządzenia i art. 172 K.p.).

Przykład
Pracownik wykonujący pracę od poniedziałku do piątku złożył pracodawcy wniosek o urlop wypoczynkowy przypadający na okres od 28 czerwca do 4 lipca 2023 r. następnie na kolejny okres od 19 do 23 lipca 2023 r. Pracodawca ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy za czerwiec 2023 r. (miesiąc rozpoczęcia urlopu) powinien wziąć pod uwagę zmienne składniki wynagrodzenia, przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, w wysokości faktycznie wypłaconej w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu: maj – marzec 2023 r.

Ta sama podstawa obowiązywać będzie pod względem wynagrodzenia za nieprzerwaną część urlopu w lipcu 2023 r.
Do wynagrodzenia urlopowego za okres od 19 do 23 lipca 2023 r., należało przyjąć zmienne składniki wynagrodzenia w wysokości faktycznie wypłaconej pracownikowi w okresie: czerwiec – kwiecień 2023 r. ponieważ miesiącem rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego w tym przypadku był miesiąc lipiec 2023 r.

Jeżek Przemysław
Oferta szkoleń
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/