HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
urlop wypoczynkowy rownolegle zatrudnienie

Urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu

Wymiar urlopu wypoczynkowego przy równoległym zatrudnieniu

 

Wątpliwość dotyczyła ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego z dniem 16 lipca 2021 r.: piątek (pełny wymiar etatu, pond 10 letni staż) na okres próbny do dnia 15 października 2021 r.
Pracownik ten do dnia 17 lipca 2021 r.: (sobota) zatrudniony był w pełnym wymiarze czasu pracy u innego pracodawcy i wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze: 16 dni (128 h).

W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:
u dotychczasowego pracodawcy:
w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze
u kolejnego pracodawcy – w wymiarze:
proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego:
w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego
proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym:
w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego
z zastrzeżeniem, że:
pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze, łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców (art. 155§ 1-2 ustawy Kodeks pracy).

Ważne:
—————————————
Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca (art. 1552a § 3 K.p.).

W dniu nawiązania kolejnego stosunku pracy nadal trwało poprzednie zatrudnienie (równoległe). Oznacza to, że nie występował „pracodawca dotychczasowy i kolejny”. W tej sytuacji należało zastosować jedynie art. 1551 § 1 pkt 2 K.p., w myśl którego:
u poprzedniego pracodawcy urlop został wykorzystany w wymiarze proporcjonalnym do miesiąca zatrudnienia:
26 dni /12 m-cy x 7 m-cy zatrudnienia = 16 dni x 8h = 128h
u kolejnego pracodawcy
za okres próbny:

26 dni / 12 m-cy x 4 m-ce = 9 dni x 8h = 72h.

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i płace” to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.