HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Urlop wypoczynkowy u kolejnego pracodawcy przy wypłacie ekwiwalentu za cały rok

Urlop wypoczynkowy u kolejnego pracodawcy przy wypłacie ekwiwalentu za cały rok

Urlop wypoczynkowy u kolejnego pracodawcy przy wypłacie ekwiwalentu za cały rok

Przykład
W dniu 30 czerwca 2020 r. nastąpiło ustanie stosunku pracy z pracownikiem którego wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 26 dni.
Pracodawca wypłacił pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze wyższym niż należny tj.: za 18 dni (144h) a powinien za 13 dni (108h) plus: 5 dni

Pracownik podjął zatrudnienie z dniem 01 lipca 2020 r. u kolejnego pracodawcy. Wątpliwość, która się pojawiła dotyczy wymiaru urlopu wypoczynkowego za okres do końca roku.
Czy nowy pracodawca powinien uwzględnić fakt, iż pracownikowi wypłacony został ekwiwalent za więcej godzin niż przysługiwał do miesiąca czerwca ?
Uznanie, że wypłacenie ekwiwalentu w wymiarze wyższym niż przysługujący, pozbawi pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego u kolejnego pracodawcy do wykorzystania w naturze.
W związku z powyższym kolejny pracodawca powinien udzielić urlopu w wymiarze proporcjonalnym za okres:
lipiec-grudzień 2020 r.26/12 m-cy x 7 m-cy = 13 dni
Bez znaczenia pozostanie fakt, iż poprzedni pracodawca wypłacił ekwiwalent za okres za który pracownik nie nabył prawa do urlopu wypoczynkowego.