HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku

Zmiana stanowiska ZUS uzupełnianie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych a zwolnienie tytułem działania siły wyższej

# 33
Pytanie uczestnika
W styczniu 2024 r. pracownik przez kilka dni chorował z zachowaniem prawa do wynagrodzenia chorobowego. W jednym z miesięcy przyjmowanych do podstawy pracownik korzystał ze zwolnienia tytułem działania siły wyższej. Wynagrodzenie zasadnicze za ten miesiąc, zgodnie z poprzednim stanowiskiem ZUS, nie zostało uzupełnione do pełnego. Pracownik złożył wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru wypłaconego w styczniu wynagrodzenia chorobowego. Czy ma do tego podstawę ?
Odpowiedź 
W przeciwieństwie do zmiany stanowiska ZUS dotyczącej wliczania do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych wynagrodzenia z dodatkowo zawartych i zakończonych umów zlecenia, dzieło i kontraktu menedżerskiego z własnym pracownikiem, co do której ZUS wyjaśnił jak należy postępować w przypadku wcześniej wypłacanych świadczeń chorobowych (przeliczenie i wypłata świadczeń chorobowych tylko na podstawie wniosku pracownika), w przypadku zwolnienia tytułem działania siły wyższej ZUS nie wydał żadnego stanowiska dotyczącego wypłaty wyrównania za okres sprzed zmiany. Należy uznać, że zmiana stanowiska od 20 marca 2024 r. powoduje, iż od tego dnia Płatnicy rozliczający świadczenia chorobowe, powinni stosować nowe zasady natomiast do już wypłacanych świadczeń chorobowych dokonać przeliczenia i wypłaty wyrównania tylko na podstawie wniosku pracownika analogicznie jak ma to miejsce w przypadku wliczania do podstawy kwoty wynagrodzeń tytułem zakończonych umów cywilnych.

Przykład
We wrześniu 2023 r. pracownik nie wykonywał pracy w wymiarze 16 h (2 dni) z powodu korzystania ze zwolnienia tytułem działania siły wyższej. Oprócz płacy zasadniczej, przysługującej w stałej miesięcznej wysokości 5 500 zł, pracownik otrzymuje zmienną premię regulaminową.
Wymiar czasu pracy we wrześniu 2023 r. wyniósł 168 h i poza płacą zasadniczą pracownik uzyskał:
premię za czas efektywnej pracy:
450 zł
dodatek za pracę w porze nocnej:
74,50 zł
wynagrodzenie za nadgodziny (12 h):
530,36 zł.
W związku ze zwolnieniem w wymiarze 2 dni (16 h), należy obliczyć wynagrodzenie za okres tego zwolnienia w wysokości 50% ze stałych i zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących pracownikowi za ten miesiąc.  
Wynagrodzenie zasadnicze:
5 500 zł : 168 h = 32,74 zł
32,74 zł x 16 h = 523,84 zł
523,84 zł x 50% = 261,92 zł
(5 500 zł – 261,92 zł) = 5 238,08 zł.
Zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc tytułem zwolnienia należy rozliczyć na zasadach urlopu wypoczynkowego przy czym składniki te przyjmuje się do podstawy z miesiąca korzystania ze zwolnienia: 450 zł + 74,50 zł + 530,36 zł = 1 054,86 zł. 
Tak ustaloną podstawę należy podzielić przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych w tym miesiącu i obliczyć wynagrodzenie za 2 dni (16 h) zwolnienia od pracy:
[1 054,86 zł : 164 h (168 h – 16 h + 12 h)] = 6,43 zł
6,43 zł x 16 h (liczba godz. niewykonywania pracy) = 102,88 zł
102,88 zł x 50% = 51,44 zł.
Łącznie wynagrodzenie wyniosło:
6 344,38 zł (5 238,08 zł + 450 zł + 74,50 zł + 530,36 zł + 51,44 zł).

W świetle poprzedniego stanowiska ZUS:
w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych za ten miesiąc należało uwzględnić wszystkie składniki wynagrodzenia w kwocie faktycznie wypłaconej bez uzupełniania. Podstawę wymiaru stanowiła kwota wynagrodzenia w wysokości 5 474,57 zł (6 344,38 zł – 13,71%).

Pracownik stał się niezdolny do pracy w styczniu 2024 r. w okresie od 10 do 21 (12 dni) z zachowaniem prawa do wynagrodzenia chorobowego. W miesiącu tym do rozliczenia pozostaje tylko wynagrodzenie zasadnicze (zmienne składniki nie wystąpiły).
Wynagrodzenie zasadnicze:
5 500 zł : 30 dni = 183,33 zł
183,33 zł x 12 dni = 2 199,96 zł
5 500 zł – 2 199,96 zł = 3 300,04 zł.
Wynagrodzenie chorobowe:
przeciętne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy tj. za 2023 r. zasadnicze:
[(11 miesięcy x 5 500 zł) + 5 238,08 zł] = 65 738,08 zł
[65 738,08 zł – (65 738,08 zł x 13,71%)] = 65 738,08 zł – 9 012,69 zł = 56 725,39 zł
zmienne (premia, nadgodziny i nocne):
[9 250,23 zł – (9 250,23 zł x 13,71%)] = 9 250,23 zł – 1 268,21 zł = 7 982,02 zł
Razem:
(56 725,39 zł + 7 982,02 zł) : 12 miesięcy = 5 392,28 zł
5 392,28 zł : 30 dni = 179,74 zł
179,74 zł x 80% = 143,79 zł
143,79 zł x 12 dni = 1 725,48 zł.
W związku ze zmianą stanowiska ZUS w sprawie uwzględniania w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych wynagrodzenia po uzupełnieniu tytułem zwolnienia „siła wyższa”, pracownik wystąpił z wnioskiem o przeliczenie wypłaconego w 1.2024 r. wynagrodzenia chorobowego.
W świetle aktualnego stanowiska ZUS:
w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych za 9.2023 r. należało uwzględnić wszystkie składniki wynagrodzenia w kwocie faktycznie wypłaconej z uzupełnieniem wynagrodzenia zasadniczego do wysokości 5 500 zł.
Pracownik stał się niezdolny do pracy w styczniu 2024 r. w okresie od 10 do 21 (12 dni) z zachowaniem prawa do wynagrodzenia chorobowego. Wynagrodzenie chorobowe po przeliczeniu:
przeciętne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy tj. za 2023 r. zasadnicze:
(12 miesięcy x 5 500 zł) = 66 000 zł
[66 000 zł – (66 000 zł x 13,71%)] = 66 000 zł – 9 048,60 zł = 56 951,40 zł
zmienne (premia, nadgodziny i nocne):
[9 250,23 zł – (9 250,23 zł x 13,71%)] = 9 250,23 zł – 1 268,21 zł = 7 982,02 zł.
Razem:
(56 951,40 zł + 7 982,02 zł) : 12 miesięcy = 5 411,12 zł
5 411,12 zł : 30 dni = 180,37 zł
180,37 zł x 80% = 144,30 zł
144,30 zł x 12 dni = 1 731,60 zł
1 731,60 zł – 1 725,48 zł = 6,12 zł

Ważne:
Wraz z wypłatą wyrównania należy je prawidłowo wykazać w dokumentach ZUS w miesiącu jego wypłaty.

Najbliższe szkolenie z tego tematu
10 lipca 2024 r. 

 Kliknij i zobacz szczegóły szkolenia!