HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
wyrownanie podstawy wymiaru swiadczen chorobowych jezek przemyslaw

Wyrównanie podstawy do chorobowego

Wyrównanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych do najniższej – po zmianie wymiaru czasu pracy

W wielu przedsiębiorstwach kończy się okres w którym pracownicy, na podstawie zawartego porozumienia, objęci zostali obniżonym wymiarem etatu.
Osoby odpowiedzialne za rozliczanie świadczeń chorobowych pamiętać muszą o tym, że w sytuacji gdy pracownik pobiera świadczenia chorobowe i w trakcie ich pobierania następuje zmiana wymiaru czasy np. z 0,8 na 1 należy sprawdzić czy przy zmianie etatu i ciągłości pobierania świadczeń chorobowych pracownik zagwarantowaną ma najniższą podstawę wymiaru świadczeń, która dla pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi: 2 243,54 zł (2 600 zł – 13,71%).

W sytuacji gdy przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika jest niższe od najniższej podstawy wymiaru,podstawa wymiaru świadczenia chorobowego ulega podwyższeniu również wtedy gdy:

  • nastąpiła zmiana wymiaru etatu lub
  • w trakcie niezdolności do pracy zmienił się pracownikowi wymiar etatu.

Przykład
Na podstawie zawartego pisemnego porozumienia z wybranymi przedstawicielami pracowników, na okres od 1 maja do 31 lipca 2020 r. zmieniono pracownikom, wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, wymiar etatu z pełnego do 0,8 wymiaru czasu pracy. Z dniem 1 sierpnia 2020 r. pracownicy powracają do wykonywania pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.
Jeden z pracowników działu niezdolny jest do pracy w okresie od 20 lipca do 10 sierpnia 2020 r. zachowując prawo do wynagrodzenia chorobowego. Wynagrodzenie pracownika w okresie obniżonego etatu wyniosło: 2 160 zł. W okresie wykonywanej pracy w pełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie pracownika ustalone zostało na poziomie: 2 700 zł.
Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego wyniesie:
od 20 do 31 lipca  2020 r. (12 dni):
[2 160 zł – (2 160 zł x 13,71%)] = 2 160 zł – 296,14 zł = 1 863,86 zł
1 863,86 zł x 80% : 30 dni = 49,70 zł
49,70 x 12 dni = 596,40 zł
od 01 do 10 sierpnia 2020 r. (10 dni):
[2 600 zł – (2 600 zł x 13,71%)] = 2 600 zł – 356,46 zł = 2 243,54 zł
1 941,52 zł x 80% : 30 dni = 59,83 zł
59,83 x 10 dni = 598,30 zł.
W sytuacji, gdy pracownik kontynuować będzie zwolnienie lekarskie, bez dnia przerwy, podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego nie ulegnie zmianie.
Gdyby jednak kolejna niezdolność do pracy powstała np. z dniem 15 sierpnia i trwała do 18 sierpnia 2020 r. (4 dni) wynagrodzenie chorobowe za ten okres wyniosłoby:
od 15 do 18 sierpnia 2020 r. (4 dni):
[2 700 zł – (2 700 zł x 13,71%)] = 2 700 zł – 370,17 zł = 2 329,83 zł
2 329,83 zł x 80% : 30 dni = 62,13 zł
62,13 x 4 dni = 248,52 zł.

Autor:
Jeżek Przemysław