HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
wznowienie wplat na ppk covid jezek przemyslaw

Wznowienie wpłat na PPK

Wznowienie wpłat na PPK już w miesiącu lipcu 2020 r.

Zgodnie z art. 25 ust. 4 pkt 1 ustawy o PPK – w okresie: przestoju ekonomicznego oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy podmiot zatrudniający i uczestnik PPK nie finansują wpłaty podstawowej ani wpłaty dodatkowej. Nie finansuje się wpłat do PPK obliczanych od wynagrodzenia wypłaconego w okresie przestoju ekonomicznego oraz obniżonego wymiaru czasu pracy. Nie ma przy tym znaczenia, za jaki okres to wynagrodzenie przysługuje, ani też czy przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy obejmuje cały miesiąc kalendarzowy.
Zwolnienie z finansowania wpłat do PPK obejmuje – w pełnej wysokości – wpłaty obliczane od wynagrodzenia wypłaconego w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Ważne:

Pracodawcy, którzy na podstawie zawartego porozumienia objęli pracowników obniżonym wymiarem etatu lub przestojem ekonomicznym na okres: kwiecień – czerwiec 2020 r.
wypłacający wynagrodzenia do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego muszą pamiętać, iż rozliczając wynagrodzenia uczestników PPK do 10 lipca 2020 r. (wynagrodzenie należne za 06.2020 r.) należy dokonać naliczenia wpłat na PPK.
Wynika to z tego, iż wynagrodzenie faktycznie rozliczane jest w okresie w którym pracownik nie jest już objęty m.in. obniżonym wymiarem czasu pracy